Paremie cz. IV

 0    50 flashcards    jerry13246
 
Question
Answer

Przy największym państwa nierządzie najliczniejsze były prawa
start learning
Perditissima res publica plurimae leges

Przez pomyłkę
start learning
Per errorem

Panujący nie podlega prawom
start learning
Princeps legibus solutus

Co jest twoje miej dla siebie, co jest moje oddaj mi
start learning
Quae tua sunt, tibi habe. Quae mea, redde mihi

Kto chce udowodnić zbyt wiele, nie udowadnia niczego
start learning
Qui nimium probat, nihil probat

Rozum jest duszą prawa
start learning
Ratio est anima legis

Na mieniu i osobie
start learning
Re et corpore

Potępienie powinno być wolne od obrazy
start learning
Reprehensio calumnia vacare debet

Z zastrzeżeniem tego, co powinno być zastrzeżone
start learning
Reservatis reservandis

Rzecz mówi sama za siebie
start learning
Res ipsa loquitur

Rzecz niczyja staje się właśnością pierwszego, który ją zagarnął
start learning
Res nullis cedit primo occupanti

Przywrócenie sądowe do pierwotnego stanu
start learning
Restitutio ad(in) integrum

Z zachowaniem porządku/wedle porządku
start learning
Secundum ordinem

Zawsze coś przylgnie
start learning
Semper aliquid haeret

Zdrowy rozsądek
start learning
Sensus communis

Bez wątpienia
start learning
Sine dubio

Bez gniewu i stronniczości
start learning
Sine ira et studio

Bez zwłoki
start learning
Sine mora

Niech będzie zachowany umiar
start learning
Sit modus in rebus

Niech mi wolno będzie powiedzieć
start learning
Sit venia verbo

Pod pozorem prawa
start learning
Sub colore iuris

Pod warunkiem
start learning
Sub conditione

Pod fałszywym zarzutem
start learning
Sub crimine falso

Z usunięciem przyczyny, znika skutek
start learning
Sublata causa, tollitur effectus

Pod postacią
start learning
Sub specie

Godzi się podejmować wojny po to, aby żyć w pokoju bez niesprawiedliwości
start learning
Suscipienda bella sunt ob eam causam, un sine iniuria in pace vitatur

Trzeciego wyjścia nie ma
start learning
Tertium non datur

Gdzie prawo, tam kara
start learning
Ubi lex, ibi poena

Gdzie społeczeństwo, tam musi być prawo
start learning
Ubi societas, ibi ius

Jednomyślnie
start learning
Unanimiter/ Uno animo

Przywłaszczenie sobie prawa
start learning
Usurpatio iuris

Vi mandati

Siła prawa
start learning
Vis legis

Z mocy testamentu
start learning
Vi testamenti

Wola ludu najwyższym prawem
start learning
Voluntas populi suprema lex

Na gorącym uczynku
start learning
In flagranti

Z obejściem prawa
start learning
In fraudem legis

Zamiast rodzica
start learning
In loco parentis

Mimowolny błąd w mowie
start learning
Lapsus linguae

Mimowolny błąd w piśmie
start learning
Lapsus calami

Ustawa unieważnione
start learning
Lex abrogata

Dowolność poetycka
start learning
Licentia poetica

W złej wierze
start learning
Mala fide

Bardzo wielkie niebezpieczeństwo zawsze usprawiedliwa winę
start learning
Maxima pericula semper dant veniam culpae

Sposób działania
start learning
Modus faciendi/ operandi

Sposób postępowania
start learning
Modus procedenti

Wobec braku sprzeciwu
start learning
Nemine contradicente

Często wybaczając, dajesz sposobność do krzywdy
start learning
Saepe ignoscendo das iniuriae locum

Do obowiązków mądrego sędziego należy ciągle myśleć, do czego zmusza prawo
start learning
Sapientis iuducis est semper cogitare quid lex cogat

Gdzie jest przyznanie się, tam jest przebaczenie
start learning
Ubi est confessio, ibi est remissio


You must sign in to write a comment