parasol verba 1

 0    39 flashcards    nataszag
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odwaga
start learning
courage
pozbyć się
start learning
to do away with
uciec od
start learning
to run away from
opierać się
Czekoladzie nie można się oprzeć.
start learning
to resist
You cannot resist chocolate.
nie uciekać od
start learning
to not run away from
uciec bez kary
start learning
to escape with out punishment
do rozważenia
start learning
to consider
rozważyć gorsze
start learning
to consider inferior
myśleć o czymś w przeszłości
start learning
to think about something in the past
stać się Starym, aby coś zrobić
start learning
to become to Old to do something
nie mieć już nic
start learning
to not have any left
uznawać nieodpowiedzialnie
start learning
to będące irresponsibly
zachowywać się
start learning
to behave
mówić o czymś / opowiadać o czymś
start learning
to talk about something
zbyt uczciwy
start learning
too honest
Zwykle mi się to udało
start learning
i usually got away with it
upiekło
start learning
got away with
spojrzeć wstecz na sth
start learning
look back on sth
bardzo uczciwie
start learning
very fairly
zabraknie pieniędzy
start learning
run out of money
chodzi o
start learning
going on about
stanąć przeciwko mojemu tacie
start learning
stand up to my dad
patrzeć na sb
start learning
look down on sb
wyrastać z
start learning
grow out of
wygłupiać się
start learning
fooling around with
Staram się w tej chwili odzwyczaić.
start learning
i'm trying to cut down at the moment.
pietruszka zielona
start learning
green parsley
niepokój
start learning
anxiety
Zakres
start learning
scope of
objętość
start learning
capacity
zakres zarządzania
start learning
governance scope
aktywa
start learning
assets
zastosować
start learning
apply
powinieneś
start learning
you are supposed to
umożliwiającym
start learning
enabler
wymiar
start learning
dimension
oszacowanie, ocena
start learning
estimation, assessment
kierunkowskaz
Upewnij się, że włączyłeś kierunkowskaz, gdy zmieniasz pas.
start learning
indicator
Make sure you use your indicator when you are changing lanes.
ocena procesu
start learning
process evaluation

You must sign in to write a comment