Państwo i społeczeństwo

 0    131 flashcards    wiktoriabartczak25
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pomoc humanitarna
start learning
aid
przekupić, łapówka
start learning
bribe
łapówkarstwo
start learning
bribery
korumpować, skorumpowany
start learning
corrupt
korupcja
start learning
corruption
skandal korupcyjny
start learning
corruption scandal
nędza, ubóstwo
start learning
destitution
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
dyskryminacja
start learning
discrimination
defraudacja
start learning
embezzlement
zdefraudować
start learning
embezzle
równouprawnienie, równe szanse
start learning
equal opportunities
uprzedzenia na tle etnicznym
start learning
ethnic prejudices
wyeksmitować
start learning
evict
kumoterstwo
start learning
favoritism
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
analfabetyzm
start learning
illiteracy
bezkarność
start learning
impunity
brak przejrzystości
start learning
lack of transparency
biedny
start learning
poor
bieda
start learning
poverty
rasa
start learning
race
rasizm
start learning
racism
schronisko
start learning
shelter
spać pod gołym niebem
start learning
sleep rough
świadczenia socjalne
start learning
social benefits
nierówności społeczne
start learning
social inequality
opieka społeczna, zasiłek
start learning
social security
głód
start learning
starvation
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
asystent/asystentka
start learning
aide
poufny
start learning
confidential
spisek
start learning
conspiracy/plot
zatuszować coś
start learning
cover sth up
nadchodzące wybory
start learning
forthcoming elections
zbueranie funduszy
start learning
fundraising
wybory powszechne
start learning
general election
wysłuchać zeznań
start learning
hear evidence
zdrada stanu
start learning
high treason
postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach
postawienie w stan oskarżenia
start learning
impeachment
polityka wewnętrzna
start learning
internal politics
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
lider opozycji
start learning
opposition leader
wybrać ponownie
start learning
re-election
złożyć rezygnację
start learning
resign
prowadzić kampanię
start learning
run a campaign
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
podpalenie
start learning
arson
napaść
start learning
assault
próba zabójstwa/włamania
start learning
attempted murder / burglary
szantażować, szantaż
start learning
blackmail
zakłócenie porządku publicznego
start learning
breach of peace
prześladowanie
start learning
bullying
prześladować; prześladowca
start learning
bully
włamanie
start learning
burglary
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
prześladowanie w Internecie
start learning
cyberbullying
zażądać okupu
start learning
demand ransom
sfałszować
start learning
falsify
wyważyć okno/drzwi
start learning
force a window / door
fałszerstwo, falsyfikat
start learning
forgery
podrobić
start learning
forge
oszustwo, oszust
start learning
fraud
porwanie (np. samolotu)
start learning
hijacking
porwać (np. samolot)
start learning
hijack
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
start learning
hold sb hostage
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
występek
start learning
misdeed
rozbój, napaść uliczna
start learning
mugging
przęstępca, przestępczyni
start learning
offender
podpalić coś
start learning
set fire to something
nielegalnie wyprowadzać pieniądze
start learning
siphon (off) money
młodociany przestępca
start learning
teenage delinquent
terrorysta; terrorystyczny
start learning
terrorist
terroryzm
start learning
terrorism
zdewastować
start learning
vandalise
wandal
start learning
vandal
wandalizm
start learning
vandalism
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
alibi
start learning
alibi
odwoływać się od (wyroku skazującego)
start learning
appeal against (the conviction)
aresztować
start learning
arrest
oskarżyć kogoś o coś
start learning
charge sb with sth
prace społeczne
start learning
community service
teoria spiskowa
start learning
conspiracy theory
skazany
start learning
convict
skazać kogoś za coś
start learning
convict sb of sth
proces karny
start learning
criminal trial
wycofać zarzuty
start learning
drop the charges
uprawniony do ubiegania sie o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
dowody
start learning
evidence
uznać kogoś winnym/niewinnym czegoś
start learning
find sb guilty/innocent of sth
przetrzymywać w areszcie śledczym
start learning
hold sb in custody
okazanie
start learning
identity parade
uwięzić
start learning
imprison
uwięzienie
start learning
imprisonment
wpływać na świadków
start learning
interfere with witnesses
ława przysięgłych
start learning
jury
rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry
przyznać/nie przyznać się do winy
start learning
plead guilty/not guilty/innocent
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
kara pozbawienia wolności
start learning
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release sb on bail
przeszukać (dom/mieszkanie/osobę)
start learning
search (a house / a flat / a person)
nakaz rewizji
start learning
search warrant
kamera monitoringu
start learning
security camera
skazać na (karę) za (przestępstwo)
start learning
sentence to... for...
odsiedzieć karę
start learning
serve the prison sentence
stanąć przed sądem
start learning
stand trial
podejrzany
start learning
suspect
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect sb of sth
sądzić, rozpatrywać sprawę w sądzie
start learning
try
organizacja charytatywna
start learning
charity organization
zerwać (rozmowy/negocjacje)
start learning
break off (talks/ negotiations)
spowodować
start learning
bring about
wyjść z kryzysu
start learning
come out of (recession, crisis)
poddać się, ustąpić
start learning
give in
inwestować w
start learning
invest in
spłacić (długi)
start learning
pay off (debts)
założyć firmę
start learning
set up (a firm)
złożyć rezygnację
start learning
step down
wejść w życie
start learning
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
start learning
come to a head
wyjść na jaw
start learning
come to light
zbankrutować
start learning
go bust
zabrać głos
start learning
take the floor

You must sign in to write a comment