państwo i społeczeństwo

 0    108 flashcards    krystiankierys
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hymn
start learning
anthem
władze
start learning
authorities
granica
start learning
border
gabinet, rząd
start learning
cabinet
stolica
start learning
capital
obywatel
start learning
citizen
rada miejska
start learning
city council
konserwatywny
start learning
conservative
konstytucja
start learning
constitution
dyskutować o problemie
start learning
debate an issue
Demokracja / demokratyczne
start learning
democracy / democratic
wybory lokalne/powszechne
start learning
election
uprawniony do głosowania
start learning
eligible
startować w wyborach
start learning
stand for an election
flaga
start learning
flag
zorganizować konferencję prasową
start learning
give a press conference
rządzić
start learning
govern
głowa państwa
start learning
head of state
ojczyzna
start learning
homeland
tożsamość
start learning
identity
królestwo
start learning
kingdom
lewicowe / prawicowe
start learning
left-wing / right-wing
liberalny
start learning
liberal
większość
start learning
majority
monarchia
start learning
monarchy
Naród / narodowy
start learning
nation / national
opozycja
start learning
opposition
parlament
start learning
parliament
członek partii
start learning
party member
uchwalić prawo
start learning
pass a law
polityka
start learning
policy
partia polityczna
start learning
political party
lokal wyborczy
start learning
polling station
populacja, ludność
start learning
population
premier
start learning
prime minister
reprezentant
start learning
representative
republika
start learning
republic
rodzina królewska
start learning
royal family
senat
start learning
senate
socjalistyczny
start learning
socialist
kadencja
start learning
term
lud, społeczeństwo
start learning
the people
głosować na
start learning
vote for
wygrać wybory
start learning
win a election
siły zbrojne
start learning
armed forces
wojna domowa
start learning
civil war
cywil
start learning
civilian
demonstrować / demonstracja
start learning
demonstrate / demonstration
konflikt wewnętrzny
start learning
domestic conflict
eksplodować, wybuchać
start learning
explode
walki, zamieszki
start learning
fightning
sprawy zagraniczne
start learning
foreign affairs
najechać / inwazja
start learning
invade / invasion
Interwencja wojskowa
start learning
military intervention
petycja
start learning
petition
marsz protestacyjny
start learning
protest march
bunt
start learning
rebellion
zamieszki, rozruchy
start learning
riot
żołnierz
start learning
soldier
poddanie się
start learning
surrender
agresywny
start learning
violent
broń masowego rażenia
start learning
weapons of mass destruction
pokój na świecie
start learning
world peace
włamać się
start learning
break into
włamywacz
start learning
burglar
przestępca
start learning
criminal
porywacz
start learning
kidnapper
rozbój
start learning
mugging
drobne przestępstwo
start learning
petty crime
gwałt / gwałciciel
start learning
rape / rapist
rabuś
start learning
robber
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
kradzież
start learning
stealing
złodziej
start learning
thief
oskarżyć o
start learning
accuse of
zakaz
start learning
ban
być niezgodne z prawem
start learning
be against the law
oskarżenie, zarzut
start learning
charge
prace społeczne
start learning
community service
sąd
start learning
a court
naoczny świadek
start learning
eyewitness
przestępca
start learning
offender
uwięzienie
start learning
imprisonment
zgłosić przestępstwo
start learning
report a crime
skazać na
start learning
sentence (to)
proces sądowy
start learning
trial
podejrzany
start learning
suspect
niepełnosprawność
start learning
disability
równość
start learning
equality
bezdomny
start learning
homeless
prawa człowieka
start learning
human rights
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
ubustwo, bieda
start learning
poverty
rasizm
start learning
racism
uchodźca
start learning
refugee
problem społeczny
start learning
social issue
sondaż
start learning
survey
bezrobotny
start learning
unemployed
wziąć pożyczkę
start learning
take out a loan
spłacić
start learning
repay
dochód
start learning
income
życ skromnie
start learning
live on a budget
fundusz
start learning
fund
wolny rynek
start learning
free market
gospodarka
start learning
economy
chciwy
start learning
greedy
stos, sterta
start learning
pile
pomóc komuś
start learning
give someone a hand

You must sign in to write a comment