Nowożytność - najważniesze daty

 0    41 flashcards    nataliarubach
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Bartłlomiej Diaz przypływa do Przylądka Dobrej Nadziei
start learning
1488 r.
odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, koniec średniowiecza
start learning
1492 r.
odkrycie drogi morskiej do Indii przez Vasco da Gamma (wyprawa trwała (1497-99)
start learning
1498 r.
wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata
start learning
1519 - 1522 r.
wystąpienie Marcina Lutra, początek reformacji, 95 tez na drzwiach katedry w Wittenberdzie
start learning
1517 r.
pokój w Augsburgu (ustalenie zasady, czyj kraj tego religia")
start learning
1555 r.
konstytucja Nihil Novi (, nic nowego" - król nie może zmienić prawa bez zgody szlachty)
start learning
1505 r.
hołd pruski księcia Albrechta Hohenzollera na Rynku w Krakowie złożony królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu, sekularyzacja Zakonu Krzyżackiego i powstanie Prus Książęcych
start learning
1525 r.
unia lubelska zawarta w Lublinie (unia realna) - ścisłe połączenie Polski i Litwy. Powstaje Rzeczypospolita Obojga Narodów
start learning
1569 r.
noc św. Bartłomieja we Francji
start learning
1572 r.
unia w Brześciu mówiąca o pokoju miezy katolikami a prawosławnymi w Polsce, powstanie nowego wyznania - unitów
start learning
1596 r.
konfederacja warszawska - związek szlachy potwierdzający tolerancję religijna, w Polsce
start learning
1573 r.
pierwsza wolna elekcja w Polsce - wybór Hendyka Wzaelzego (artykuły henrykowskie i pacta conwerta
start learning
1573 r.
rządy Stefana Bartorego
start learning
1576 - 1586 r.
wojna trzydziestoletnia w całej Europie (przyczyny religijne)
start learning
1618 - 1648 r.
zwycięska bitwa pod Kłuszynem Polaków z Rosją, wojskami polskimi dowodził hetman Stanisław Żółkiewski
start learning
1610 r.
dymitriada, czyli wyprawa Polska na Rosję w celu osadzenia na tronie moskiewskim swojego kandydata
start learning
1611 r.
zwycięska bitwa pod Cecorą z Turkami - śmierć hetmana Stanisława Żółkiewskiego
start learning
1620 r.
bitwa pod Chocimiem, dowodził i poniósł śmierć w boju hetman Jan Karol Chodkiewicz, zwycięstwo Polaków
start learning
1621 r.
bitwa morska pod Oliwą ze Szwedami, zwycięzka dla Polaków
start learning
1627 r.
powstanie Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie i wojna polsko-rosyjska - zwycięstwo Polaków
start learning
1648 r.
potop szwedzki zakończony pokojem w Oliwie
start learning
1655 - 1660 r.
bitwa pod Kamieńcem Podolskim, porażka Polaków, haracz dla Turcji po pokoju w Buczaczu
start learning
1672 r.
bitwa pod Chocimiem z Turkami, zwycięstwo Polaków pod dowództwem hetmana Jana Sobieskiego
start learning
1673 r.
odsiecz wiedeńska pod dowództwem króla Polski Jana III Sobieskiego, pokonanie Turków
start learning
12-13 września 1683 r.
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki
start learning
1776 r.
Stany Zjednoczone Ameryki przyjmują konstytucję
start learning
1787 r.
wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej – trwała do 1794 r.
start learning
14 licpa 1789 r.
unia polsko – saksońska. Rządy królów elekcyjnych z dynastii Wettinów: Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa, (przeplatane rządami króla Stanisława Leszczyńskiego)
start learning
1697 -1763 r.
sejm niemy
start learning
1717 r.
traktat trzech czarnych orłów (Traktat Loewenwolda)– państwa sąsiednie: Prusy, Rosja i Austria ustaliły między sobą, że będą decydowały o wyborze kandydata na króla Polski
start learning
1732 r.
elekcja ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego
start learning
1764 r.
konfederacja barska
start learning
1768 -1772 r.
I rozbiór Polski 1773 r. – sejm rozbiorowy - dramatyczny sprzeciw Tadeusza Rejtana
start learning
1772 r.
lata trwania Sejmu Wielkiego, zwanego Czteroletnim, marszałkiem polskim był Stanisław Małachowski, a marszałkiem litewskim Kazimierz Nestor Sapieha
start learning
1788- 1792 r.
uchwalenie Konstytucji 3 Maja
start learning
3 maja 1791 r.
konfederacja targowicka, wojna polsko – rosyjska w obronie konstytucji- porażka obrońców konstytucji
start learning
1792 r.
II rozbiór Polski
start learning
1793 r.
powstanie kościuszkowskie (przegrane) powstanie kościuszkowskie (przegrane)
start learning
24 marca 1794 r.
III rozbiór Polski – Polska znika z mapy Europy na 123 lata
start learning
1795 r.
Napoleon Bonaparte zostaje Cesarzem Francuzów, wydaje kodeks
start learning
1804 r.

You must sign in to write a comment