Nauka i technika

 0    134 flashcards    Danielos357
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dokładny
start learning
accurate
robić postępy
start learning
advance
angle (of vision)
start learning
kąt widzenia
przypisać
start learning
ascribe
autonomiczny
start learning
autonomous
bakteria / bakterie
start learning
bacterium / bacteria
zaginanie materii
start learning
binding of matter
biotechnologia
start learning
Biotechnology
reakcja chemiczna
start learning
chemical reaction
klonować
start learning
clone
potwierdzić
start learning
confirm
prawo autorskie
start learning
Copyright
stworzyć istotę ludzką
start learning
create a human being
cyfrowe środki przekazu
start learning
Digital media
odkryć
start learning
discover
odróżniać dyskryminować
start learning
discriminate
odradzać
start learning
dissuade
odróżniać
start learning
distinguish
przeprowadzać eksperyment
start learning
do/carry out an experiment
prowadzić badania w terenie
start learning
do field research
szczegółowo omówić
start learning
elaborate on
badać sprawdzać
start learning
examine
odnosić sukces przewyższać
start learning
excel
odkrycia
start learning
findings
stworzyć teorię
start learning
formulate a theory
grzyb/grzyby
start learning
fungus/ fungi
grawitacja
start learning
gravity
strefa nadająca się do zamieszkania
start learning
habitable zone
wpływ, uderzenie
start learning
impact
udoskonalić
start learning
improve
wynaleźć
start learning
to invent
własność intelektualna
start learning
intellectual property
oznaczać produkt
start learning
label a product
pojęcie prawne
start learning
legal concept
istoty żywe
start learning
living beings/things
dokonać przełomu
start learning
make a breakthrough
przeprowadzić obliczenia
start learning
make/perform calculations
producent
start learning
manufacturer
geniusz
start learning
mastermind
materia/ substancja
start learning
matter
obserwacja
start learning
observation
obserwować
start learning
to observe
prawo własności pomysłów
start learning
ownership of ideas
utorować drogę czemuś, przetrzeć szlaki do czegoś nowego
start learning
pave the way for
układ okresowy pierwiastków
start learning
periodic table of elements
zjawisko zjawiska
start learning
phenomenon phenomena
udowodnić tezę
start learning
prove the thesis
poddać licznym testom
start learning
put through a battery of tests
odkrywać wskazówki
start learning
reveal clues
zabezpieczać prawa
start learning
safeguard/protect the rights
naukowiec uczony
start learning
scientist / scholar
zmysł
start learning
sense
samouk
start learning
self-taught
potwierdzać hipotezę
start learning
support the hypothesis
probówka
start learning
test-tube
znak firmowy
start learning
trademark
odkryć
start learning
uncover
pod mikroskopem
start learning
under a microscope
dostać nagrodę nobla
start learning
win/get the Nobel Prize
prześwietlać
start learning
X-ray
wykopalisko archeologiczne
start learning
archaeological dig
stare monety
start learning
old/archaic coins
artefakt
start learning
artefact
odkryć przypadkiem
start learning
discover by chance
teren objęty wykopaliskami
start learning
excavation site
badać poszukiwać
start learning
explore
sarkofag
start learning
sarcophagus
wrak statku
start learning
shipwreck
droga morska
start learning
sea route
grobowiec
start learning
tomb
przejściówka
start learning
adapter
rozładowany akumulator
start learning
dead/flat battery
kabel
start learning
1. cable 2. wire 3. cord
naładować
start learning
charge
skomputeryzowany obiekt
start learning
computerized object/facility
zbudować drogę
start learning
build/construct a road
zaprojektować
start learning
design
1. wybrać 2. pokrętło
start learning
dial
wyświetlać
start learning
display
energia słoneczna
start learning
solar energy
elektroda
start learning
electrode
zapewniać
start learning
ensure
przedłużacz
start learning
extension cord
nowatorski projekt
start learning
innovative project/design
sieć elektryczna
start learning
mains
tryb
start learning
mode
poza zasięgiem
start learning
out of reach/range /no reception
urządzenie nieprzenośne
start learning
non-portable device
wtyczka
start learning
a plug
usunąć
start learning
remove
gniazdko
start learning
socket
supernowoczesny
start learning
state-of-the-art
obiekt trójwymiarowy
start learning
three-dimensional object
ekran dotykowy
start learning
Touch Screen
sterowany głosem
start learning
voice-controlled/operated
bezprzewodowy
start learning
wireless
folia aluminiowa
start learning
aluminium foil
automatyczna sekretarka
start learning
answering machine
taśma produkcyjna
start learning
assembly line
kod kreskowy
start learning
barcode / bar code
prąd
start learning
current
szkła kontaktowe
start learning
contact lenses
kamera
start learning
camcorder
dyktafon
start learning
dictaphone
pielucha jednorazowa
start learning
disposable diaper/nappy
elektryczna maszynka do golenia
start learning
Electric shaver/razor
suszarka
start learning
a hair dryer
silnik odrzutowy
start learning
a jet engine
czujniki w rozmiarze nano
start learning
nano-sized sensors
spinacz
start learning
paper clip /paperclip
kserokopiarka
start learning
photocopier
pompa
start learning
pump
niszczarka
start learning
shredder
tkaniny plamoodporne
start learning
stain-resistant fabrics
czasomierz
start learning
timepiece
zamek błyskawiczny
start learning
zip
aplikacja
start learning
application
powiększony
start learning
augmented
przeglądarka
start learning
browser
baza danych
start learning
database
sterownik
start learning
driver
umożliwić
start learning
enable
opcje na akcje
start learning
features
zawiesić się
start learning
freeze
wyładować się (o baterii)
start learning
unload / go dead
obudowa
start learning
housing/case
płyta główna
start learning
Motherboard
wklejać
start learning
paste
wymienić tusz
start learning
Replace the ink
powodować wywoływać
start learning
trigger
wirus komputerowy
start learning
a virus/bug
AI
start learning
Artificial Intelligence
RAM
start learning
Random Access Memory
USB
start learning
Universal Serial Bus

You must sign in to write a comment