Nauka i technika

 0    179 flashcards    wiktoriabartczak25
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zaawansowane metody leczenia
start learning
Advanced treatments
antybiotyki
start learning
Antibiotics
bakterie (odporne na antybiotyki)
start learning
(antibiotic-resistant) bacteria
zapalenie wyrostka robaczkowego
start learning
appendicitis
sekcja zwłok
start learning
autopsy
komórka
start learning
cell
umrzeć przy porodzie
start learning
die in childbirth
DNA
start learning
DNA
rozwijać się, ewoluować
start learning
evolve
śmiertelny
start learning
fatal
kod genetyczny
start learning
genetic code
genetyka
start learning
genetics
siedlisko
start learning
habitat
choroba zakaźna
start learning
infectious/contagious diseases
organy wewnętrzne
start learning
internal organs
mikroskopijny
start learning
microscopic
układ nerwowy
start learning
nervous system
organizm
start learning
organism
penicylina
start learning
penicillin
rozmnażanie
start learning
reproduction
gatunek
start learning
species
tkanka
start learning
tissue
inżynier lotnictwa i kosmonautyki
start learning
aerospace engineer
archeolog
start learning
an archaeologist
astronom
start learning
astronomer
astrofizyk
start learning
astrophysicist
chemik
start learning
a chemist
kosmetolog
start learning
cosmetologist
egiptolog
start learning
Egyptologist
fizyk (eksperymentalny/teoretyczny)
start learning
(experimental / theoretical) physicist
genetyk
start learning
a geneticist
geograf
start learning
geographer
językoznawca
start learning
linguist
matematyk
start learning
mathematician
mikrobiolog
start learning
microbiologist
neurobiolog
start learning
neuroscientist
patolog
start learning
pathologist
psycholog
start learning
psychologist
zaakceptować
start learning
accept
analizować
start learning
analyse
analiza
start learning
analysis
twierdzenie
start learning
assertion
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out/conduct an experiment
współpracować (z kimś) nad projektem
start learning
collaborate (with sb) on a project
potwierdzić wyniki badań
start learning
confirm findings
konstruować
start learning
construct
grupa kontrolna
start learning
control group
kryterium
start learning
criterion
odkryć
start learning
discover
prowadzić badania
start learning
do research
powtórzyć wyniki czyichś badań
start learning
duplicate sb's results
równanie
start learning
formula
sformułować hipotezę
start learning
formulate a hypothesis
hipoteza
start learning
hypothesis
hipotetyczny
start learning
hypothetical
wynaleźć
start learning
invent
otrzymać
start learning
obtain
zjawisko
start learning
phenomenon
opublikować
start learning
publish
otrzymać nagrodę Nobla
start learning
receive/be awarded the Nobel Prize
odrzucić
start learning
reject
wsparty dowodami
start learning
supported by evidence
niesprawdzone obserwacje
start learning
untested observations
proch (strzelniczy)
start learning
gunpowder
silnik odrzutowy
start learning
jet engine
mikroczip
start learning
microchip
prasa drukarska
start learning
printing press
maszyna parowa
start learning
steam engine
wyczerpana bateria
start learning
flat battery
paść, rozładować się
start learning
go dead
telefon stacjonarny
start learning
landline
zasięg
start learning
reception
dzwonek
start learning
ring tone
nie ma zasięgu
start learning
there’s no signal
poczta głosowa
start learning
voice mail
oprogramowanie antywirusowe
start learning
anti-virus software
aplikacja
start learning
application/app
przeglądarka internetowa
start learning
browser
skompresować plik
start learning
compress a file
haker komputerowy
start learning
Computer hacker
baza danych
start learning
database
pulpit
start learning
desktop
rozdzielczość ekranu
start learning
display/screen resolution
przeciągnąć ikonę
start learning
drag the icon
rozszerzenie pliku
start learning
file extension
zapora sieciowa
start learning
Firewall
folder
start learning
folder
ikona
start learning
icon
skrzynka
start learning
inbox
oszustwo internetowe
start learning
Internet scam
karta pamięci
start learning
memory stick
bankowość internetowa
start learning
online banking service
system operacyjny
start learning
operating system
hasło
start learning
password
urzędzenia peryferyjne
start learning
peripherals
drukarka
start learning
printer
oprogramowanie zabezpieczające
start learning
protective software
odzyskać (hasło/plik)
start learning
recover (your password /a file)
zarejestrować się
start learning
register
przewijać stronę w górę/dół
start learning
scroll up / down
wyszukiwać
start learning
search
wyszukiwarka
start learning
search engine
wyniki wyszukiwania
start learning
Search results
pytanie kontrolne
start learning
security question
skrót
start learning
shortcut
odinstalować/zainstalować ponownie program
start learning
uninstall / reinstall software
aktualizacja
start learning
update
aktualizować
start learning
update
przesyłać dane z komputera
start learning
upload
nazwa użytkownika
start learning
username
dostęp do Internetu przez Wi-Fi
start learning
Wi-Fi Internet access
edytor tekstu
start learning
word processor
atrakcyjny wygląd
start learning
attractive design
zasilany z baterii
start learning
battery-operated
trwały
start learning
durable
lekki
start learning
lightweight
długi czas pracy baterii
start learning
long battery life
przenośny
start learning
portable
nadający się do ponownego ładowania
start learning
rechargeable
najnowocześniejszy
start learning
state-of-the-art
ekran dotykowy
start learning
touch screen
przyjazny dla użytkownika
start learning
user-friendly
DVD
start learning
DVD (digital video/ versatile disc)
wysokiej rozdzielczości
start learning
HD (high definition)
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
start learning
LCD (liquid crystal display)
dioda LED
start learning
LED (light-emitting diode)
pamięć o dostępie swobodnym
start learning
RAM (random access memory)
ogólnoświatowa sieć
start learning
www (World Wide Web)
przejściówka
start learning
adapter
wyregulować
start learning
adjust
zmienić żarówkę
start learning
change/replace a light bulb
naładować
start learning
charge
ładowarka
start learning
charger
uziemienie
start learning
ground/earth
przedłużacz
start learning
extension lead
wtyczka
start learning
plug
zasilanie
start learning
power
wcisnąć guzik
start learning
press the button
pilot zdalnego sterowania
start learning
Remote Control
gniazdko
start learning
socket
przełącznik
start learning
switch
pusty ekran
start learning
blank screen
przepalić się
start learning
blow
odbić się (o wiadomości e-mail)
start learning
bounce back
zepsuty
start learning
broken/ out of order
zawiesić się
start learning
crash
wstrząs elektryczny
start learning
electric shock
komunikat o błędzie
start learning
error message
bezpiecznik
start learning
fuse
przeciekać
start learning
leak
wyciek
start learning
leakage/leak
naprawić
start learning
fix/repair/mend
zator papieru
start learning
paper jam
przepięcie
start learning
power surge
przerwa w dostawie prądu
start learning
power/electricity cut
zrestarować
start learning
restart/reboot
środki bezpieczeństwa
start learning
safety precautions
krótkie spięcie
start learning
short circuit
części zamienne
start learning
spare parts
iskra; iskrzyć
start learning
spark
przestać reagować na komendy
start learning
stop responding
zasady postępowania w przypadku wystąpienia problemów
start learning
troubleshooting guide
zawiesić się
start learning
freeze up
podłączyć
start learning
plug in
złożyć
start learning
put together
rozstawić
start learning
set up
zalogować się
start learning
sign in/log in/log on
wylogować się
start learning
sign out/log out/log off
wyłączyć
start learning
switch off/turn off
włączyć
start learning
switch on/turn on
rozebrać
start learning
take apart
podgłośnić/ściszyć
start learning
turn up/down
nakręcać
start learning
wind up
próba ogniowa, trudny sprawdzian
start learning
acid test
bajery, dodatki
start learning
(all the) bells and whistles
wpaść w szał
start learning
blow a fuse
to nie jest wielka filozofia
start learning
it’s not rocket science
kombinować, niepotrzebnie szukać nowego sposobu na zrobienie czegoś
start learning
reinvent the wheel
stracić parę
start learning
run out of steam

You must sign in to write a comment