Najważniejsze daty z historii Polski

 0    34 flashcards    Tedinho13
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

Chrzest Polski, Mieszko I
start learning
966r.

Zjazd w Gnieźnie, Bolesław Chrobry, cesarz Otton III
start learning
1000r.

Koronacja Bolesława Chrobrego
start learning
1025r.

Rozbicie dzielnicowe, Bolesław Krzywousty
start learning
1138r.

Sprowadzenie krzyżaków do Polski, Konrad Mazowiecki
start learning
1226r.

Bitwa pod Legnicą, Henryk II Pobożny
start learning
1241r.

Koronacja Władysława Łokietka
start learning
1320r.

Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
start learning
1327r.

Śmierć Kazimierza Wielkiego, koniec dynastii Piastów na tronie Polski
start learning
1370r.

Unia personalna zawarta w Krewie, pomiędzy Polską, a Litwą
start learning
1385r.

Koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski
start learning
1386r.

Bitwa pod Grunwaldem, Jagiełło pokonuje Ulricha von Jungingena
start learning
1410r.

Zawarto I pokój toruński kończący wielką wojnę między Polską a Zakonem Krzyżackim
start learning
1411r.

Początek wojny trzynastoletniej z zakonem krzyżackim
start learning
1454r.

Koniec wojny z zakonem krzyżackim, II pokój toruński
start learning
1466r.

Hołd pruski, odtąd Księstwo Pruskie jest lennem Polski
start learning
1525r.

"O obrotach sfer niebieskich" traktat Mikołaja Kopernika wydany w Norymberdze
start learning
1543r.

Unia lubelska z Litwą, powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów
start learning
1569r.

Pierwsza wolna elekcja, wybór Henryka Walezego na króla Polski.
start learning
1573r.

Odsiecz wiedeńska, Jan III Sobieski
start learning
1683r.

Konfederacja barska
start learning
1768–1772r.

I rozbiór Polski
start learning
1772r.

Uchwalenie Konstytucji
start learning
3 maja 1791r.

Konfederacja targowicka
start learning
1792r.

Drugi rozbiór Polski
start learning
1793r.

Powstanie kościuszkowskie
start learning
1794r.

III rozbiór Polski
start learning
1795r.

Legiony polskie we Włoszech
start learning
1797r.

Utworzenie Księstwa Warszawskiego
start learning
1807r.

Utworzenie Królestwa Warszawskiego
start learning
1815r.

Powstania listopadowe
start learning
29/30 listopada 1830r.

Powstanie krakowskie
start learning
1848r.

Powstanie styczniowe
start learning
1863r.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę
start learning
1918r.


You must sign in to write a comment