Logistics part3

 0    201 flashcards    adrianwski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rabat
start learning
DISCOUNT
wysyłać (np. towar), ekspediować
start learning
DISPATCH
pozbywać się
start learning
DISPOSE
zakłócać
start learning
DISRUPT
zakłócenie
start learning
DISRUPTION
odległość
start learning
DISTANCE
odległy
start learning
DISTANT
rozdawać, rozprowadzać
start learning
DISTRIBUTE
dokumentacja
start learning
DOCUMENTATION
szkic, projekt
start learning
DRAFT
cło, opłata celna
start learning
DUTY
obowiązek
start learning
DUTY
ekonomia, gospodarka
start learning
ECONOMY
przewaga, korzyść
start learning
EDGE
sprawność, wydajność
start learning
EFFICIENCY
skuteczny, wydajny
start learning
EFFICIENT
eliminować
start learning
ELIMINATE
wchodzić na pokład
start learning
EMBARK
nagły wypadek
start learning
EMERGENCY
zatrudniać
start learning
EMPLOY
zajmować się, podejmować
start learning
ENGAGE
zapewniać
start learning
ENSURE
przedsiębiorstwo
start learning
ENTERPRISE
powierzać
start learning
ENTRUST
środowisko
start learning
ENVIRONMENT
wyposażenie, sprzęt
start learning
EQUIPMENT
wyposażony w
start learning
EQUIPPED WITH
błąd
start learning
ERROR
zakładać, tworzyć
start learning
ESTABLISH
szacować, oceniać
start learning
ESTIMATE
etyczny, moralny
start learning
ETHICAL
oceniać
start learning
EVALUATE
badać (sprawdzać)
start learning
EXAMINE
przekraczać
start learning
EXCEED
wymiana, zamiana
start learning
EXCHANGE
wykonywać
start learning
EXECUTE
oczekiwać
start learning
EXPECT
wydatki (prywatne)
start learning
EXPENSES
drogi
start learning
EXPENSIVE
exportować
start learning
EXPORT
stawiać czoła
start learning
FACE
urządzenie
start learning
FACILITY
czynnik
start learning
FACTOR
fabryka
start learning
FACTORY
nie udać się, zawieść
start learning
FAIL
prom
start learning
FERRY
flota pojazdów
start learning
FLEET OF VEHICLES
elastyczny
start learning
FLEXIBLE
lot
start learning
FLIGHT
przepływ
start learning
FLOW
wahanie (w popycie)
start learning
FLUCTUATION (IN DEMAND)
płyn / płynny
start learning
FLUID
latać
start learning
FLY
prognoza / prognozować
start learning
FORECAST
firma zagraniczna
start learning
FOREIGN COMPANY
wózek widłowy
start learning
FORKLIFT TRUCK
delikatny, kruchy
start learning
FRAGILE
fracht
start learning
FREIGHT
granica
start learning
FRONTIER
spełniać
start learning
FULFIL
zyskiwać
start learning
GAIN
benzyna
start learning
GAS
miernik, wskaźnik
start learning
GAUGE
cel
start learning
GOAL
towary
start learning
GOODS
rządzić, zarządzać
start learning
GOVERN
cena brutto/netto
start learning
GROSS / NET PRICE
waga brutto
start learning
GROSS WEIGHT
rosnąć
start learning
GROW
zajmować się
start learning
HANDLE
przystań, nabrzeże portowe
start learning
HARBOUR
sprzęt komputerowy
start learning
HARDWARE
holowanie
start learning
HAUL
przewoźnik drogowy
start learning
HAULIER
niebezpieczeństwo
start learning
HAZARD
główna siedziba
start learning
HEADQUARTERS
unieruchomienie
start learning
HOLD–UP
hak
start learning
HOOK
rozpoznawać, identyfikować
start learning
IDENTIFY
wpływ
start learning
IMPACT
wprowadzać (w życie), wdrażać
start learning
IMPLEMENT
importować
start learning
IMPORT
ulepszać, poprawiać
start learning
IMPROVE
cal
start learning
INCH
obejmować, włączać, zawierać
start learning
INCLUDE
wzrost
start learning
INCREASE
zwiększać
start learning
INCREASE
przemysł
start learning
INDUSTRY
inflacja
start learning
INFLATION
wpływ, oddziaływanie
start learning
INFLUENCE
informacja
start learning
INFORMATION
infrastruktura
start learning
INFRASTRUCTURE
składnik
start learning
INGREDIENT
śródlądowe drogi wodne
start learning
INLAND WATERWAY
wprowadzać innowacje
start learning
INNOVATE
badać, sprawdzać
start learning
INSPECT
rata (kredytu)
start learning
INSTALMENT
ubezpieczać
start learning
INSURE
wcielać, włączać, integrować
start learning
INTEGRATE
współzależność
start learning
INTERDEPENDENCE
pośrednik
start learning
INTERMEDIARY
intermodalny
start learning
INTERMODAL
stan magazynowy, zapasy na magazynie
start learning
INVENTORY / STOCK
inwestować
start learning
INVEST
faktura
start learning
INVOICE
pociągać za sobą
start learning
INVOLVE
kwestia, sprawa
start learning
ISSUE
wystawić (dokument)
start learning
ISSUE
wyszczególniać, rozpisać pozycje
start learning
ITEMIZE
spółka z kapitałem mieszanym
start learning
JOINT VENTURE
kompletowanie zestawów (np. z różnych części) pod
start learning
KITTING
metka, etykietka
start learning
LABEL
praca, robota
start learning
LABOUR
mocowanie pasami
start learning
LASHING
kłaść
start learning
LAY
okres projektowania i wdrażania, czas realizacji
start learning
LEAD TIME
wiodąca firma
start learning
LEADING COMPANY
poziom
start learning
LEVEL
odpowiedzialność prawna
start learning
LIABILITY
podnosić
start learning
LIFT
winda
start learning
LIFT
połączenie, związek
start learning
LINK
cena katalogowa
start learning
LIST PRICE
ładować
start learning
LOAD
lokalizować
start learning
LOCATE
logistyka
start learning
LOGISTICS
ciężarówka
start learning
LORRY
strata
start learning
LOSS
niski koszt
start learning
LOW COST
obniżać
start learning
LOWER
bagaż
start learning
LUGGAGE
luksus, obfitość
start learning
LUXURY
utrzymywać, zachować
start learning
MAINTAIN
utrzymywanie (w dobrym stanie)
start learning
MAINTENANCE
zarządzać
start learning
MANAGE
kierowanie, zarządzanie
start learning
MANAGEMENT
ręczny
start learning
MANUAL
wytwarzać, produkować
start learning
MANUFACTURE
margines, marża
start learning
MARGIN
znak
start learning
MARK
rynek
start learning
MARKET
pasować
start learning
MATCH
materiały
start learning
MATERIALS
środki przewozu
start learning
MEANS OF CARRIAGE
środek transport
start learning
MEANS OF TRANSPORT
mierzyć
start learning
MEASURE
zaspokajać potrzeby
start learning
MEET NEEDS
towar
start learning
MERCHANDISE
łączyć, scalać
start learning
MERGE
metoda
start learning
METHOD
minimalizować
start learning
MINIMIZE
mieszać
start learning
MIX
komórka
start learning
MOBILE
mobilny, przenośny
start learning
MOBILE
gałąź (rodzaj) transportu
start learning
MODE OF TRANSPORT
gałąź transportu
start learning
MODE OF TRANSPORT
obserwować, monitorować
start learning
MONITOR
przemieszczać, poruszać
start learning
MOVE
przemieszczanie, ruch
start learning
MOVEMENT
gwoździe
start learning
NAILS
zaniedbywać, lekceważyć
start learning
NEGLECT
negocjować
start learning
NEGOTIATE
sieć
start learning
NETWORK
cel
start learning
OBJECTIVE
zoobowiązanie
start learning
OBLIGATION
uzyskać, otrzymać
start learning
OBTAIN
wydarzyć się
start learning
OCCUR
morski, przybrzeżny
start learning
OFFSHORE
w imieniu
start learning
ON BEHALF OF (idiom)
zgodnie z harmonogramem
start learning
ON SCHEDULE (adv)
narzędzie online
start learning
ONLINE TOOL
działać
start learning
OPERATE
okazja, możliwość
start learning
OPPORTUNITY
optymalizować
start learning
OPTIMIZE
zamawiać, zleca
start learning
ORDER
zamówienie, zlecenie
start learning
ORDER
organizować
start learning
ORGANIZE
pochodzenie
start learning
ORIGIN
korzystać z obsługi zewnętrznej
start learning
OUTSOURCE
zwisający
start learning
OVERHANGING
ładunek o wadze ponad limit
start learning
OVERWEIGHT CARGO
własny
start learning
OWN
pakować
start learning
PACK
paleta
start learning
PALLET
paletować
start learning
PALLETIZE
równoległy
start learning
PARALLEL
uczestniczyć
start learning
PARTICIPATE
partnerstwo
start learning
PARTNERSHIP
strona (umowy)
start learning
PARTY
mijać
start learning
PASS
płaćić
start learning
PAY
wykonywać
start learning
PERFORM
produkty łatwo się psujące
start learning
PERISHABLES
przekonywać
start learning
PERSUADE
podnosić, odbierać, kompletować
start learning
PICK
piętrzyć, układać jedno na drugim
start learning
PILE
sterta, stos
start learning
PILE
projekt pilotażowy
start learning
PILOT PROJECT
rurociąg
start learning
PIPELINE
kłaść, składać (zamówienie)
start learning
PLACE
miejsce
start learning
PLACE

You must sign in to write a comment