Logistics part2

 0    200 flashcards    adrianwski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozwiązanie
start learning
SOLUTION
wypłacalność (finansowa)
start learning
SOLVENCY
pozyskiwać, uzyskiwać
start learning
SOURCE
strategia finansowania
start learning
SOURCING STRATEGY
przedsiębiorstwo państwowe
start learning
STATE–OWNED COMPANY
braki na magazynie
start learning
STOCKS–OUT
zlecać podwykonanie
start learning
SUB–CONTRACT
podwykonawca
start learning
SUB–CONTRACTOR
odpowiedni
start learning
SUITABLE
przełożony
start learning
SUPERVISOR
dostawca
start learning
SUPPLIER
zaopatrzenie
start learning
SUPPLIES
łańcuch dostaw
start learning
SUPPLY CHAIN
wsparcie
start learning
SUPPORT
trwały (np. wzrost)
start learning
SUSTAINABLE
wymieniać informacje
start learning
SWAP INFORMATION
cysterna (w standardowej ramie od kontenera)
start learning
TANKTAINER
dostawca trzeciego rzędu
start learning
TIER–THREE SUPPLIER
dostawca drugiego rzędu
start learning
TIER–TWO SUPPLIER
stać się niewypłacalnym
start learning
TO BECOME INSOLVENT
złożyć wniosek o upadłość
start learning
TO FILE FOR INSOLVENCY
rabat handlowy
start learning
TRADE DISCOUNT
znak handlowy
start learning
TRADE MARK
konsument ostateczny/końcowy
start learning
ULTIMATE CONSUMER
zbyt nisko ocenić, oszacować
start learning
UNDERESTIMATE
bezrobotny
start learning
UNEMPLOYED
bezrobocie
start learning
UNEMPLOYMENT
nieetyczny
start learning
UNETHICAL
wyładowywać, rozładowywać
start learning
UNLOAD
aktualny
start learning
UP–TO–DATE
wirtualne przedsiębiorstwo
start learning
VIRTUAL ENTERPRISE
hurtownik
start learning
WHOLESALER
warunki pracy
start learning
WORKING CONDITIONS
akceptować
start learning
ACCEPT
konto, rachunek
start learning
ACCOUNT
dokładność
start learning
ACCURACY
dokładny
start learning
ACCURATE
osiągać
start learning
ACHIEVE
potwierdzenie
start learning
ACKNOWLEDGEMENT
aktywność, działanie, zajęcie
start learning
ACTIVITY
adres
start learning
ADDRESS
zarządzać, kierować
start learning
ADMINISTER
przewaga, zaleta
start learning
ADVANTAGE
wpływać na
start learning
AFFECT
zręczność
start learning
AGILITY
porozumienie, ugoda
start learning
AGREEMENT
przewoźnik lotniczy
start learning
AIR CARRIER
lotniczy list przewozowy
start learning
AIR WAYBILL
samolot
start learning
AIRCRAFT
linia lotnicza
start learning
AIRLINE
zarzut
start learning
ALLEGATION
przydzielić
start learning
ALLOCATE
pozwalać, zezwalać
start learning
ALLOW
ilość, liczba, wielkość
start learning
AMOUNT
analiza
start learning
ANALYSIS
analizować
start learning
ANALYZE
roczny
start learning
ANNUAL
przewidywać
start learning
ANTICIPATE
przybliżać, zbliżać
start learning
APPROXIMATE
przybliżony
start learning
APPROXIMATE
obszar
start learning
AREA
wynikać z
start learning
ARISE FROM
umawiać, ustalać
start learning
ARRANGE
przybyć, przyjechać
start learning
ARRIVE
zbierać, gromadzić, montować
start learning
ASSEMBLE
szacować, oceniać
start learning
ASSESS
załączać
start learning
ATTACH
załącznik, dodatek
start learning
ATTACHMENT
badać stan finansowy firmy
start learning
AUDIT
kontrola finansowa
start learning
AUDIT
władze
start learning
AUTHORITIES
dostępny
start learning
AVAILABLE
unikać, omijać
start learning
AVOID
zaległości (niewykonane zadania)
start learning
BACKLOG
bankrut
start learning
BANKRUPT
kod kreskowy
start learning
BARCODE
beczka
start learning
BARREL
partia, seria, porcja
start learning
BATCH
bateria jest na wyczerpaniu
start learning
BATTERY RUNS FLAT
zginać, giąć
start learning
BEND
odnosić korzysć
start learning
BENEFIT
pożytek, korzyść
start learning
BENEFIT
konosament (list przewozowy w transporcie
start learning
BILL OF LADING
nagła zwyżka (kursów, cen)
start learning
BOOM
szybko zwyżkować, podbijać ceny
start learning
BOOM
filia, oddział
start learning
BRANCH
pakowanie towaru luzem w indywidualne
start learning
BREAK–BULK
łapówka
start learning
BRIBE
przynieść, przywieźć
start learning
BRING
poszerzać, rozszerzać
start learning
BROADEN
zapas bezpieczeństwa
start learning
BUFFER STOCK
tworzenie opakowań zbiorczych /
start learning
BUNDLING / UNBUNDLING
obliczać
start learning
CALCULATE
obliczenia
start learning
CALCULATIONS
anulować, odwoływać
start learning
CANCEL
pojemność
start learning
CAPACITY
kapitał
start learning
CAPITAL
samochód osobowy / wagon (pasażerski)
start learning
CAR
ślad węglowy (suma emisji gazów cieplarnianych)
start learning
CARBON FOOTPRINT
ładunek
start learning
CARGO
wagon (do przewozu pasażerów)
start learning
CARRIAGE
przewóz towarów
start learning
CARRIAGE OF GOODS
przewoźnik
start learning
CARRIER
przenosić, nieść, przewozić
start learning
CARRY
rabat gotówkowy
start learning
CASH DISCOUNT
kasa fiskalna
start learning
CASH REGISTER
klasyfikować
start learning
CATEGORIZE
przyczyna, powód
start learning
CAUSE
kamera przemysłowa
start learning
CCTV CAMERA (closed circuit TV)
centralizować
start learning
CENTRALIZE
sieć (np. sklepów), łańcuch (w formie osób lub przedmiotów
start learning
CHAIN
wyzwanie
start learning
CHALLENGE
zmiana
start learning
CHANGE
kanał, droga
start learning
CHANNEL
karta, statut (np. firmy, organizacji)
start learning
CHARTER
tani
start learning
CHEAP
zameldowanie (w hotelu), odprawa (na lotnisku)
start learning
CHECK–IN
skrzynia
start learning
CHEST
czysty
start learning
CLEAR
urzędnik
start learning
CLERK
współpracować
start learning
COLLABORATE
zbierać, odbierać
start learning
COLLECT
połączenie
start learning
COMBINATION
łączyć, mieszać
start learning
COMBINE
komunikować, kontaktować się
start learning
COMMUNICATE
firma, przedsiębiorstow
start learning
COMPANY
porównywać
start learning
COMPARE
porównanie
start learning
COMPARISON
przedział w pociągu
start learning
COMPARTMENT
konkurować, rywalizować
start learning
COMPETE
kompletny, całkowity
start learning
COMPLETE
stosować się do (zasad, reguł, przepisów)
start learning
COMPLY WITH
element, część składowa
start learning
COMPONENT
obszerny, o dużym zasięgu
start learning
COMPREHENSIVE
zawierać, składać się (z czegoś)
start learning
COMPRISE
warunek
start learning
CONDITION
zagęszczenie
start learning
CONGESTION
połączyć, złączyć
start learning
CONNECT
rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę
start learning
CONSIDER
zlecać (np. przewóz towaru)
start learning
CONSIGN
scalać, łączyć, konsolidować (np. ładunki)
start learning
CONSOLIDATE
pochłaniać, zużywać
start learning
CONSUME
konsument
start learning
CONSUMER
zawierać
start learning
CONTAIN
pojemnik, kontener
start learning
CONTAINER
zanieczyścić, skazić
start learning
CONTAMINATE
ciągłe uzupełnianie produktów
start learning
CONTINUOUS REPLENISHMENT
kontrakt, umowa
start learning
CONTRACT
wykonawca
start learning
CONTRACTOR
przewóz
start learning
CONVEYANCE
zgadzać się
start learning
CORRESPOND
kosztować
start learning
COST
kurier
start learning
COURIER
przykryć, nakryć, okryć
start learning
COVER
dźwig
start learning
CRANE
tworzyć
start learning
CREATE
referencje
start learning
CREDENTIALS
kredyt
start learning
CREDIT
krytykować
start learning
CRITICISE
interdokowanie (przeładowywanie
start learning
CROSS–DOCKING
ropa naftowa
start learning
CRUDE OIL
metr kwadratowy
start learning
CUBIC METER
klient
start learning
CUSTOMER
odprawa celna
start learning
CUSTOMS CLEARANCE
ciąć koszty
start learning
CUT COSTS
przewaga (nad innymi)
start learning
CUTTING EDGE
uszkodzenie, szkoda, uszczerbek
start learning
DAMAGE
dane
start learning
DATA
data
start learning
DATE
radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia
start learning
DEAL WITH
handlarz
start learning
DEALER
decydować
start learning
DECIDE
decyzja
start learning
DECISION
spadek
start learning
DECREASE
zmniejszać
start learning
DECREASE
przewóz dalekomorski
start learning
DEEP–SEA SHIPPING
określać, precyzować
start learning
DEFINE
definicja, określenie
start learning
DEFINITION
opóźniać
start learning
DELAY
opóźnienie
start learning
DELAY
dostarczać
start learning
DELIVER
popyt
start learning
DEMAND
żądać, wymagać
start learning
DEMAND
wymagający
start learning
DEMANDING
dział (np. w sklepie, firmie)
start learning
DEPARTMENT
magazyn, składnica
start learning
DEPOT
głębokość
start learning
DEPTH
opisywać
start learning
DESCRIBE
opis
start learning
DESCRIPTION
miejsce przeznaczenia (np. ładunku)
start learning
DESTINATION
niszczyć
start learning
DESTROY
wykrywać
start learning
DETECT
ustalić, ustalać
start learning
DETERMINE
urządzenie
start learning
DEVICE
po przekątnej, ukośnie
start learning
DIAGONALLY
produkty mleczne, nabiałowe
start learning
DIARY PRODUCTS
cyfrowy
start learning
DIGITAL
bezpośredni
start learning
DIRECT
bezpośredni
start learning
DIRECT
wada, niekorzyść
start learning
DISADVANTAGE

You must sign in to write a comment