Logistics part1

 0    202 flashcards    adrianwski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spedycja
start learning
(FREIGHT) FORWARDING
rozliczać się
start learning
ACCOUNT FOR
dział księgowości
start learning
ACCOUNTING DEPARTMENT
dokładne dane
start learning
ACCURATE DATA
osiągnięcie
start learning
ACHIEVEMENT
płatność “z gory”
start learning
ADVANCE PAYMENT
zręczny
start learning
AGILE
obejmujący wszystkie aspekty
start learning
ALL–INCLUSIVE
przewidywać zmiany
start learning
ANTICIPATE CHANGES
przybliżony koszt
start learning
APPROXIMATE COST
w przybliżeniu, około
start learning
APPROXIMATELY (adv)
ustalenie, plan
start learning
ARRANGEMENT
linia montażowa
start learning
ASSEMBLY LINE
punkt zbiórki
start learning
ASSEMBLY POINT
oszacowanie, ocean, wycena
start learning
ASSESSMENT
dostępność
start learning
AVAILABILITY
bankructwo
start learning
BANKRUPTCY
partia materiału
start learning
BATCH OF MATERIAL
ogłosić bankructwo
start learning
BE DECLARED BANKRUPT
giętki, dający się zgiąć
start learning
BENDABLE
korzystny
start learning
BENEFICIAL
beneficjent
start learning
BENEFICIARY
przekupstwo
start learning
BRIBERY
poszerzać horyzonty
start learning
BROADEN HORIZONTS
rabat gotówkowy
start learning
CASH DISCOUNT
wspólny (wykonany we współpracy)
start learning
COLLABORATIVE
zbierać dane
start learning
COLLECT DATA
odbiór towaru
start learning
COLLECTION OF GOODS
transport kombinowany (łączony)
start learning
COMBINED TRANSPORT
konkurencja, rywalizacja
start learning
COMPETITION
konkurencyjny
start learning
COMPETITIVE
przewaga konkurencyjna
start learning
COMPETITIVE EDGE
przewaga konkurencyjna
start learning
COMPETITIVE EDGE
rynek konkurencyjny
start learning
COMPETITIVE MARKET
konkurencyjne stawki
start learning
COMPETITIVE RATES
konkurent, rywal
start learning
COMPETITOR
zgodność
start learning
COMPLIANCE
zgodny (z zasadami, regułami, przepisami)
start learning
COMPLIANT
odbiorca przesyłki
start learning
CONSIGNEE
nadawca
start learning
CONSIGNER
przesyłka
start learning
CONSIGNMENT
skład / magazyn
start learning
CONSIGNMENT STOCK / WAREHOUSE
zużycie
start learning
CONSUMPTION
kontrola kosztów
start learning
COST CONTROL
opłacający się
start learning
COST–EFFECTIVE
zdolność kredytowa
start learning
CREDITWORTHINESS
krytyczny
start learning
CRITICAL
krytyka
start learning
CRITICISM
obsługa klienta
start learning
CUSTOMER SERVICE
dział obsługi klienta
start learning
CUSTOMER SERVICE DEARTMENT
dział obsługi klienta
start learning
CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT
baza danych
start learning
DATABASE
dostawa
start learning
DELIVERY
list przewozowy
start learning
DELIVERY NOTE
bezpośredni przepływ (np. danych)
start learning
DIRECT FLOW
bezpośrednio
start learning
DIRECTLY (adv)
jednorazowy
start learning
DISPOSABLE
wywóz
start learning
DISPOSAL
przekierowywać zapasy
start learning
DIVERT STOCKS
pozyskiwać z dwóch źródeł
start learning
DUAL–SOURCE
rynek wschodzący
start learning
EMERGING MARKET
pracownik
start learning
EMPLOYEE
pracodawca
start learning
EMPLOYER
przyjazny środowisku
start learning
ENIVRONMENTALLY FRIENDLY (adv)
przedsiębiorca
start learning
ENTREPRENEUR
przedsiębiorczy
start learning
ENTREPRENEURIAL
ochrona środowiska
start learning
ENVIRONMENT PROTECTION
szacować koszty
start learning
ESTIMATE COSTS
szacować koszty
start learning
ESTIMATE COSTS
ocena
start learning
EVALUATION
oczekiwania
start learning
EXPECTATIONS
wydatki (firmowe, biznesowe)
start learning
EXPENDITURES
data ważności
start learning
EXPIRY DATE
cena fabryczna
start learning
FACTORY GATE PRICE
porażka, niepowodzenie
start learning
FAILURE
produkty gotowe
start learning
FINISHED GOODS
platforma
start learning
FLAT–RACK CONTAINER
elastyczność
start learning
FLEXIBILITY
przepływ towaru
start learning
FLOW OF GOODS
przepływ informacji
start learning
FLOW OF INFORMATION
przepływ pieniędzy
start learning
FLOW OF MONEY
handel zagraniczny
start learning
FOREIGN TRADE
koszty przewozu
start learning
FREIGHT COSTS
zużycie paliwa
start learning
FUEL CONSUMPTION
kontener do celów
start learning
GENERAL PURPOSE CONTAINER
zbankrutować
start learning
GO BANKRUPT
rząd
start learning
GOVERNMENT
eko–logistyka
start learning
GREEN LOGISTICS
wzrost
start learning
GROWTH
obsługiwanie towarów
start learning
HANDLING OF GOODS
ryzykowny, niebezpieczny
start learning
HAZARDOUS
towary niebezpieczne
start learning
HAZARDOUS GOODS
paleta jednorodna
start learning
HOMOGENOUS PALLET
dział kadr
start learning
HR (HUMAN RESOURCES) DEPARTMENT
zasoby ludzkie
start learning
HUMAN RESOURCES
identyfikacja
start learning
IDENTIFICATION
wdrożenie
start learning
IMPLEMENTATION
poprawa
start learning
IMPROVEMENT
zwiększać produkcję
start learning
INCREASE PRODUCTION
przemysłowy
start learning
INDUSTRIAL
innowacja, nowatorstwo
start learning
INNOVATION
niewypłacalność
start learning
INSOLVENCY
niewypłacalny
start learning
INSOLVENT
kontrola, wizytacja
start learning
INSPECTION
ubezpieczenie
start learning
INSURANCE
stawki ubezpieczenia
start learning
INSURANCE RATES
intermodalność
start learning
INTERMODALITY
wystawić fakturę
start learning
ISSUE AN INVOICE
dział informatyczny
start learning
IT (INFORMATION TECHNOLOGY) DEPARTMENT
etykietowanie
start learning
LABELLING
stawki za pracę
start learning
LABOUR CHARGES
koszt pracy
start learning
LABOUR COST
rynek pracy
start learning
LABOUR MARKET
wiodący
start learning
LEADING–EDGE
pensja wystarczająca na utrzymanie
start learning
LIVING WAGE
logistyk
start learning
LOGISTICIAN
dział logistyki
start learning
LOGISTICS DEPARTMENT
artykuł sprzedawany poniżej kosztów celem
start learning
LOSS LEADER
obniżać koszta
start learning
LOWER COSTS
luksusowy
start learning
LUXURIOUS
wytwórca, producent
start learning
MANUFACTURER
druga najlepsza firma na rynku
start learning
MARKET CHALLENGER
lider na rynku
start learning
MARKET LEADER
wartość rynkowa
start learning
MARKET VALUE
dział marketingu
start learning
MARKETING DEPARTMENT
rynek handlowy
start learning
MARKETPLACE
pomiar, miara
start learning
MEASUREMENT
fuzja (firm)
start learning
MERGER
paleta mieszana
start learning
MIXED PALLET
pozyskiwać z wielu źródeł
start learning
MULTIPLE–SOURCE
negocjacje
start learning
NEGOTIATIONS
negocjator
start learning
NEGOTIATOR
raport niezgodności
start learning
NON–CONFORMANCE REPORT
kontener z otwartą górą (bez panelu
start learning
OPEN–TOP CONTAINER
działanie
start learning
OPERATION
numer zamówienia, zlecenia
start learning
ORDER NUMBER
kompletacja zamówienia
start learning
ORDER PICKING
nieaktualny, przestarzały
start learning
OUT–OF–DATE
przeszacować, przecenić
start learning
OVERESTIMATE
handel zagraniczny
start learning
OVERSEAS TRADE
uczestnik
start learning
PARTICIPANT
ładowność
start learning
PAYLOAD
zapłata
start learning
PAYMENT
warunki zapłaty
start learning
PAYMENT TERMS
wydajność
start learning
PERFORMANCE
odbiór (towarów)
start learning
PICK–UP (OF GOODS)
składać zamówienie
start learning
PLACE AN ORDER
zanieczyszczenie
start learning
POLLUTION
dział autopromocji
start learning
PR (PUBLIC RELATIONS) DEPARTMENT
traktować priorytetowo, przedładać nad coś
start learning
PRIORITISE
przetwarzać dane
start learning
PROCESS DATA
produkować
start learning
PRODUCE
producent
start learning
PRODUCER
produkcja
start learning
PRODUCTION
dział produkcji
start learning
PRODUCTION DEPARTMENT
zakład produkcyjny
start learning
PRODUCTION PLANT
zakład produkcyjny
start learning
PRODUCTION PLANT
wydajność
start learning
PRODUCTIVITY
marża zysku
start learning
PROFIT MARGIN
zyskowność
start learning
PROFITABILITY
dostawca
start learning
PROVIDER
świadczenie, dostarczanie
start learning
PROVISION
koszt zakupu
start learning
PURCHASE COST
cena zakupu
start learning
PURCHASE PRICE
dział zakupów
start learning
PURCHASING DEPARTMENT
problem z jakością
start learning
QUALITY ISSUES
rabat ilościowy
start learning
QUANTITY DISCOUNT
wycena, oferta cenowa
start learning
QUOTATION
dział badań i rozwju
start learning
R&D (RESEARCH & DEVELOPMENT) DEPARTMENT
linia kolejowa
start learning
RAILWAY
dworzec kolejowy
start learning
RAILWAY STATION
reakcja
start learning
REACTION
obniżać koszty
start learning
REDUCE COSTS
obniżać zapasy, stany magazynowe
start learning
REDUCE INVENTORIES
zniżka, obniżka
start learning
REDUCTIONS
ponownie oceniać
start learning
RE–EVALUATE
kontener chłodniczy
start learning
REFRIGERATED CONTAINER
niezawodny, taki na którym można polegać
start learning
RELIABLE
przeładowywać
start learning
RELOAD
wymagania
start learning
REQUIREMENTS
reakcja, odpowiedź
start learning
RESPONSE
odpowiedzialny za
start learning
RESPONSIBLE FOR
odpowiadający, reagujący
start learning
RESPONSIVE
sprzedawca detaliczny
start learning
RETAILER
logistyka zwrotna
start learning
REVERSE LOGISTICS
zagęszczeniu ruchu na drodze
start learning
ROAD CONGESTION
wykończenie zapasów
start learning
RUN OUT OF STOCK
dane o sprzedaży
start learning
SALES DATA
dział sprzedaży
start learning
SALES DEPARTMENT
zakładana wysokość sprzedaży
start learning
SALES TARGET
zaspokajać popyt
start learning
SATISFY DEMAND
harmonogram transportu
start learning
SCHEDULE TRANSPORT
data określająca do kiedy towar może być
start learning
SELL–BY–DATE
pół–produkty
start learning
SEMI–FINISHED GOODS
wysyłka
start learning
SHIPMENT
deficyt
start learning
SHORTAGE
skracać
start learning
SHORTEN (E.G. PRODUCTION TIME)
dziura (w budżecie)
start learning
SHORTFALL
uproszczenie
start learning
SIMPLIFICATION
pozyskiwać z jednego źródła
start learning
SINGLE–SOURCE
zaległości w pracy, przestój
start learning
backlog
ledwo
start learning
barely

You must sign in to write a comment