Lives people live 1

 0    92 flashcards    zloterybki
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
żądny przygód
start learning
adventurous
zły nastrój
start learning
bad mood
cieszyć się powodzeniem u
start learning
be popular with
odnosić sukcesy
start learning
be successes
być w centrum uwagi
start learning
be the centre of attention
troskliwy
start learning
caring
organizacja charytatywna
start learning
charity
pewny siebie
start learning
confident
zależny
start learning
dependent
nieuczciwy
start learning
dishonest
doświadczenie
start learning
experience
przyjazny
start learning
friendly
hojny
start learning
generous
pracowity
start learning
hard-working
uczciwy
start learning
honest
nieuprzejmy
start learning
impolite
niezależny
start learning
independent
niewrażliwy
start learning
insensitive
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
dobry życzliwy
start learning
kind
leniwy
start learning
lazy
samotny
start learning
lonely
opiekować się
start learning
look after
wyglądać radośnie/ na zmęczonego
start learning
look cheerful / tired
oczekiwać z niecierpliwością
start learning
look forward to
skąpy
start learning
mean
ponury, nieszczęśliwy
start learning
miserable
otwarty, towarzyski
start learning
outgoing
uprzejmy
start learning
polite
popularny
start learning
popular
odpowiedzialny
start learning
responsible
egoistyczny
start learning
selfish
rozsądny
start learning
sensible
wrażliwy
start learning
sensitive
poważny
start learning
serious
nieśmiały
start learning
shy
niemądry, głupi
start learning
silly
towarzyski
start learning
sociable
głupi
start learning
stupid
rozmowny
start learning
talkative
tatuaż
start learning
tattoo
kłamać
start learning
tell lies
nielubiący przygód
start learning
unadventures
niecieszący się sympatnią
start learning
unpopular
nierozsądny
start learning
unwise
rozsąd
start learning
wise
podziwiać
start learning
admire
pasjonować się czymś
start learning
be passionate about something
śledzić kogoś na Twitterze
start learning
follow somebody on Twitter
obce państwo
start learning
foreign country
osobiście
start learning
in person
inspirować
start learning
inspire
zrobienie czegoś zajmuje komuś minutę / godzinę
start learning
it takes somebody a minute / hour to do something
wzór do naśladowania
start learning
role model
prowadzić fundacje
start learning
run a foundations
pracować nad
start learning
work on
zakwaterowanie
start learning
accomondation
działać
start learning
act
aktywny
start learning
active
przystosować się do
start learning
adapt to
potrafiący się dostosować
start learning
adaptable
ambitny
start learning
ambitious
porozumiewać się
start learning
communicate
komunikatywny
start learning
communicative
kraj rozwijający się
start learning
developing country
trudne warunki
start learning
difficult conditions
fantastyczny
start learning
fantastic
gospodarstwo rolne
start learning
farm
sprawny
start learning
fit
zdrowy
start learning
healthy
bezdomny
start learning
homeless
szpital
start learning
hospital
pomysłowy
start learning
imaginative
wyobrażać sobie
start learning
imagine
robić wrażenie na
start learning
impress
zainspirowany przez
start learning
inspired by
inspirujący
start learning
inspiring
biblioteka
start learning
library
zrobić dobre wrażenie
start learning
make a good impression
żłobek
start learning
nursery
dom starców
start learning
old people's home
okazja
start learning
opportunity
cecha osobowa
start learning
personal quality
pesymistyczny
start learning
pesymistic
więzienie
start learning
prison
chronić
start learning
protect
opiekuńczy
start learning
protective
stołówka dla bezdomnych
start learning
soup kitchen for homeless people
pewny siebie
start learning
sure of yourself
osoba umiejąca pracować w zespole
start learning
team player
wolontariat
start learning
voluntary work
woluntariusz
start learning
volunteer

You must sign in to write a comment