Lista 2021 💋

 0    200 flashcards    wojtek813
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mam wrażenie, że wiem więcej o Twoim kraju niż Ty
start learning
I have the impression that I know more about your country than you do
włożę to do szafki
start learning
I'll put it in the cupboard / locker
nie chcę się usprawiedliwiać
start learning
I don't want to justify myself
Moim marzeniem jest zamieszkać na Cyprze
start learning
My dream is to live in Cyprus
sukcesy
start learning
successes
wnioski
start learning
conclusions
Proszę o uwagę
start learning
Attention please
Liczy się efekt
start learning
What matters is the effect
dzisiaj to załatwię
start learning
I'll arrange it today
jeśli będę miał jakieś pytania dołączę ponownie do grupy
start learning
if I have any questions I will join the group again
nie chcę przesadzić i uczyć się zbyt często żeby się nie zniechęcić
start learning
I don't want to overdo it and learn too often so as not to get discouraged
Ani trochę
start learning
not at all
Rozumiem to
start learning
I figure it out
Wygląda na to że mamy już weekend
start learning
Looks like it's we have weekend now
pozdrowienia
start learning
Regards
byłoby uroczo
start learning
that would be lovely
brzmi świetnie
start learning
sounds great
niedaleko
start learning
not far
jeszcze nie
start learning
not yet
zadzwoń lub napisz do mnie, jeśli będziesz czegoś potrzebować
start learning
call or text me if you need anything
Nie zostanę długo
start learning
I won't stay for long
Zagram i nie zagram
start learning
I will play and I won't play
to zależy od Ciebie
start learning
it's up to you
Skroty SMS: Before, ja też, dla Ciebie, świetnie, to zależy od Ciebie, dlaczego, masz czas? Późno/Później, wszystkiego najlepszego, ok, w mojej opinii
start learning
B4, me 2, 4 U, GR8, it's up 2 U, Y, R U free?, L8/L8R, ATB, K, IMO
Dostałem smsa od Agnieszki
start learning
I've got a text message from Agnieszka
za 5 minut
start learning
in 5 minutes
mam to na uwadze
start learning
I have it in mind
wspaniały widok
start learning
wonderful view
Gdzie mogę znaleźć
start learning
Where can I find
gdzie jest najbliżej
start learning
where's the nearest
ile jestem ci winien
start learning
how much do I owe you
zachować resztę (w sklepie)
Pozwoliłam sprzedawczyni zatrzymać resztę.
start learning
keep the change
I let the sales assistant keep the change.
przez kilka dni
start learning
for a few days
trochę się spieszę
start learning
I'm in a bit of a hurry
tylko trochę cukru
start learning
just a little sugar
poproszę kawałek czekolady
start learning
a bit of chocolate please
Cos Jeszcze?
start learning
something else
chodźmy gdzie indziej
start learning
let's go somewhere else
Prowadź
start learning
lead the way
czy to jest po drodze?
start learning
is it on the way?
czy znasz drogę do
start learning
do you know the way to
zając
start learning
hare
zrobiłem, co mogłem
start learning
I did my best
skąd to się bierze
start learning
how does that come from
wydaje mi się jakbym cię znał
start learning
I seem to know you
ty też
start learning
so do you
poczucie własnej wartości
start learning
self-esteem
regulacja kąta
start learning
angle adjustment
golić się
Jak często się golisz?
start learning
to shave
How often do you shave?
Przepraszam spieszę się
start learning
Sorry i'm in a rush
Wydaje mi się że cię znam od zawsze
start learning
I guess I've known you forever
jakbym cię znał od zawsze
start learning
as if I've known you forever
dobrze się bawić
start learning
to have a good time
Specjaliści motoryzacyjni, rzeczoznawcy samochodowi sprawdzają auta przed kupnem dla klientów na terenie całej Polski
start learning
Automotive specialists and car experts check cars for customers all over Poland before buying them
po zakończeniu sprawdzenia otrzymujesz szczegółowy raport i zdjęcia na maila
start learning
after completing the check, you will receive a detailed report and photos by e-mail
To bardzo ułatwia zakup dobrego używanego auta. Nie musisz tracić czasu i pieniędzy ani nie ryzykujesz zakupem auta w złym stanie
start learning
This makes it very easy to buy a good used car. You don't have to waste time and money or risk buying a car in bad condition
chciałbym zostać tu na dłużej a być może na stałe
start learning
I would like to stay here for longer or maybe permanently
to mój przyjaciel i wspólnik
start learning
is my friend and business partner
wyrozumiały
start learning
understanding
nie jest źle ale nie tak jakbym chciał żeby było
start learning
it's not bad but not what I want it to be
nie zgadzać się
start learning
to disagree
to powoduje tylko konflikt między ludźmi
start learning
it only causes conflict between people
nie ubieram się modnie lubię żeby było wygodnie
start learning
I do not dress fashionably I like it to be comfortable
czterysta pięćdziesią euro
start learning
four hundred and fifty euros
z roku na rok są wyższe ceny, ale myślę że to dotyczy całego świata nie tylko Polski
start learning
the prices are higher from year to year, but I think that this applies to the whole world, not only to Poland
rozsądny
start learning
sensible
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
start learning
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
Przynieś to
start learning
Bring It On
krzyczeć
Peter będzie krzyczeć bardzo głośno, jeśli zobaczy tego pająka!
start learning
yell
Peter is going to yell very loudly if he sees that spider!
za dużo się chwali w social mediach
start learning
he boasts too much on social media
on musi się dowartościować przechwalając się. On udaje kogoś lepszego i sam w to wierzy
start learning
he needs to feel good by boasting he pretends to be someone better and he believes it himself
Nie jestem skąpy tylko oszczędny
start learning
I'm not stingy but thrifty
Generalnie można powiedzieć, że słówka „there” używamy mówiąc o istnieniu jakiejś rzeczy, faktu, natomiast słówka „it”, kiedy chcemy uwydatnić jakąś cechę:
There is no smoke without a fire. Nie ma dymu bez ognia. It’s never too late to improve. Na poprawę nie jest nigdy za późno.
start learning
There is no great genius without some touch of madness. Nie ma wielkiego geniuszu bez pewnej domieszki szaleństwa. It is the first step that is troublesome. Pierwszy krok jest zawsze trudny.
On ją wykorzystuje
start learning
He uses her
jak długo już tu pracujesz
start learning
how long have you been working here
przejdźmy do rzeczy
start learning
let's get down business
zdejmij stanik
start learning
Take off your bra
przemysł
start learning
industry
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela
start learning
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
zgoda / pozwolenie
start learning
permission
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
start learning
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
składnik
Czy masz wszystkie, niezbędne składniki do upieczenia ciasta?
start learning
ingredient
Have you got all the necessary ingredients for the cake?
natychmiast
start learning
straightaway
wymagać
start learning
to demand
Skąd pochodzisz
start learning
where do you come from
przemysł turystyczny
start learning
tourism industry
Dlaczego jest to dozwolone?
start learning
Why is this being allowed?
jestem przyzwyczajony
start learning
I'm used to
ludzie tam mają zupełnie inną mentalność
start learning
people there have a completely different mentality
Cześć domyślam się że byłeś zajęty
start learning
Hi guess you've been busy
pomyślałem tak ponieważ nie odzywałaś
start learning
I thought so because you didn't speak
Sęp
start learning
Vulture
proszę, bądź szczery, czy jesteś zainteresowany, czy nie
start learning
please be honest are you interested or not
to zbyt zaawansowane dla mnie
start learning
it's too advanced for me
proszę nie przedłużaj My już tej rozmowy
start learning
please do not extend this conversation anymore
czy sie zgadzasz
start learning
do you agree
co myślisz
start learning
what do you think
Jestem zainteresowany Twoją opinią na ten temat
start learning
I'm interested to hear your opinion about this
czy chciałbyś coś dodać
start learning
would you like to add anything
przepraszam ale naprawdę się spieszę
start learning
sorry but i'm really in a rush
przepraszam, myślałem, że nasze spotkanie odbędzie się w czwartek w przyszłym tygodniu, a nie w środę
start learning
sorry I thought our meeting was on Thursday next week not Wednesday
Mogę tu wskoczyć?
Przerywając rozmowę chcąc coś dodać
start learning
can I jump in here?
przepraszam, że przeszkadzam, ale
Przerywając rozmowę
start learning
sorry for interrupting but
Wskazówka
start learning
hint
przepraszam, czy mogę ci na chwilę przerwać?
Formalne przerwanie rozmowy
start learning
sorry may I interrupt you for just a moment
zbierać
start learning
to collect
gdzie byłem? o tak
Jak zapomniałem co mówiłem np
start learning
where was I? ah yes
w każdym razie wracając do mojej historii
start learning
so anyway getting back to my story
więc w każdym razie gdzie byliśmy? o tak, mówiłeś o jabłku
Zgubiliśmy temat podczas rozmowy
start learning
so anyway where were we? oh yes you were talking about apple
czy masz na myśli...?
Jak czegoś nie jestem pewny co ktoś powiedział
start learning
do you mean...?
czy mógłbyś mi to powiedzieć prostszymi słowami?
start learning
could you tell me this in easier words?
Przepraszam nie mówię płynnie po angielsku Chciałbym potwierdzić co powiedziałeś
Formalnie jak nie wiem czy dobrze zrozumiałem
start learning
Sorry i don't speak fluent english i'd like to confirm what you said
tak, absolutnie
start learning
yes absolutely
całkowicie się z Tobą zgadzam
start learning
I completely agree with you
Rozumiem twój punkt widzenia, ale
Kiedy się z kimś nie zgadzam
start learning
I understand your point of view but
Nie czuję tego samego
Kiedy kompletnie się z kimś nie zgadzam
start learning
I don't feel the same way
Obawiam się, że się z tobą nie zgadzam
i'm afraid używamy kiedy chcemy być bardziej delikatni. I'm afraid I can't help you
start learning
I'm afraid I don't agree with you on that
z szacunkiem muszę się nie zgodzić
Formalne nie zgadzam się z Tobą
start learning
respectfully I have to disagree
a tak przy okazji
Kiedy chce wtrącić inny temat
start learning
oh by the way
nie ma to nic wspólnego z tym, o czym mówimy, ale
start learning
this has nothing to do with what we are talking about but
Wiem, że to całkowicie zmienia temat, ale
start learning
I know this is completely changing the topic but
Każdy ma inny gust
start learning
Everyone has a different taste
Każdy ma swoją własną opinię na ten temat i niech tak pozostanie
start learning
Everyone has their own opinion on this and let it remain so
Tak się cieszę, że cię spotkałem
start learning
I'm so glad I ran into you
w każdym razie powinienem wrócić do pracy, przepraszam
start learning
anyway I should back to work sorry
żałosne
start learning
pathetic
pozwól mi sobie wyjaśnić
start learning
let me get this straight
poważnie
Nasza firma została poważnie dotknięta przez zastój.
start learning
severely
Our company has been severely affected by the slowdown.
błyskotliwy
Ekstremalnie inteligentny lub uzdolniony
start learning
brilliant
Extremely intelligent or skilled
nie zrozum mnie źle
start learning
don't get me wrong
Czy Cie popierdoliło?
Wulgarnie
start learning
are you fucking nuts?
chcesz się dowiedzieć?
start learning
wanna find out?
Skrót od want to = wanna
musisz zapłacić z góry
start learning
you have to pay up front
Czy muszę zapłacić z góry?
start learning
Do I have to pay up front?
Nie wystarczy. Musisz wziąć więcej
start learning
Is not gonna cut it. You have to take more
potoczne zwroty
start learning
colloquial phrases
jesteś śmieciem, który zabija dla pieniędzy
start learning
you are garbage who kills for money
było świetnie nadrabiać zaległości
start learning
it's been great catching up
Zobaczymy się wkrótce
start learning
I will see you soon
przypływ adrenaliny
start learning
adrenaline rush
wychowanie
start learning
upbringing
Odzyskam to
start learning
I'm going to get it back
jest niezwykle atrakcyjna
start learning
she's unusually attractive
Tajne operacje
start learning
Black Ops
kto zajmuje się tą sprawą
start learning
who's on the case
prowizja
Ten bank pobiera wysoką prowizję.
start learning
commission
That bank charges a high commission.
dzięki za skontaktowanie się
start learning
thanks for getting in touch
to szaleństwo
start learning
this is madness
Błyskotliwość to cecha kogoś lub czegoś, co jest genialne
to jeden z moich genialniejszych pomysłów
start learning
Brilliance is the quality of somebody or something that is brilliant
This is One of my more brilliant ideas
albo umrzesz, albo ja
start learning
either you die or I do
niezwykłe
start learning
remarkable
ta prędkość jest jedną z jego cech
start learning
that speed is one of his traits
zadziwiające, jak często te dwie cechy się pokrywają
start learning
it's remarkable how often those two traits coincide
cenny
start learning
precious
czy ktoś kiedykolwiek to zrobił?
start learning
has anyone ever made it?
nigdy nie wydostaniesz się z zatoki
start learning
you will never make it out of the Bay
obeznany
Mark poradzi sobie z tym, jest obeznany z technologią.
start learning
savvy
Mark can handle it, he's technologically savvy.
patrzy na ciebie wielu paskudnych ludzi
start learning
a lot of nasty people look at to you
Spokojnie
start learning
take it easy
jestem pod wrażeniem
start learning
I'm impressed
niech zgadnę
start learning
let me guess
inne podejście
start learning
another approach
ja też cię kocham
start learning
I love you back
tak, weź trochę
zapytała czy chce drinka i tak odpowiedział
start learning
yeah take a little
cieszę się
start learning
I'm glad
zdolna kobieta
start learning
capable woman
używaj swojego zwykłego głosu
start learning
use your regular voice
Och, poradzę sobie z tą częścią
start learning
oh I can handle that part
jest późno
start learning
it's late
nawet
start learning
even
Bałbym się, gdyby mój przyjaciel zaproponował wyjazd na Bliski Wschód
start learning
I would be afraid if my friend suggested going to the Middle East
brak dostępu
start learning
access denied
ktokolwiek z tobą rozmawia
w sensie nie do ciebie mówiłem
start learning
anyone talking to you
rozumiem
start learning
I get it
po prostu zrób to
start learning
just get it done
do środka czy na zewnątrz
start learning
in or out
wybierz inny
start learning
pick another
to się nie uda
start learning
this ain't going to make it
nieśmiertelny
start learning
immortal
bardzo Szlachetny
start learning
very Noble
opisywany w Internecie
start learning
featured in internet
niecierpliwy
start learning
impatient
nieuprzejmy
start learning
impolite
uparty
start learning
stubborn
towarzyski
start learning
sociable
ambitny
start learning
ambitious
bądź dla niego łagodny
start learning
Go easy on him
To jest w moich genach
start learning
this is is my genes
mój pistolet może wystrzelić
start learning
my gun might go off
mój pistolet wystrzelił
start learning
my gun go off
drzemka
Kiedy budzik dzwoni rano, wyłączam go, by uciąć sobie drzemkę.
start learning
snooze
When the alarm rings in the morning I turn it off to take a snooze.
niezbyt
start learning
not particularly
czy stać mnie na to
start learning
could i afford it
płytki
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
start learning
shallow
She put the meat in a shallow dish
nie spiesz mnie
start learning
don't rush me
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
start learning
doubt
There’s no doubt about it.
Miałem naprawdę ciężki dzień
start learning
I had a really rough day
w pewnym stopniu twoje życie zależy od tego kto jest twoim przyjacielem
start learning
to some extent your life depends on who your friend is
nigdy bym tego nie zrobił
start learning
I would never do that
widziałeś, jak tam jest
start learning
have you seen what it's like out there

You must sign in to write a comment