Lesson revision 9 May 2017 something extra

 0    8 flashcards    teresa99a
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tętno
start learning
heart rate/pulse
Normalne tętno spoczynkowe dla dorosłych waha się od 60 do 100 uderzeń na minutę.
start learning
A normal resting heart rate for adults ranges from 60 to 100 beats a minute.
Ogólnie rzecz biorąc, niższe tętno przy odpoczynku oznacza bardziej wydajną pracę serca i lepszą sprawność układu sercowo-naczyniowego.
start learning
Generally, a lower heart rate at rest implies more efficient heart function and better cardiovascular fitness.
Na przykład dobrze wyszkolony lekkoatleta może mieć normalne tętno spoczynkowe zbliżone do 40 uderzeń na minutę.
start learning
For example, a well-trained athlete might have a normal resting heart rate closer to 40 beats a minute.
Aby zmierzyć tętno, po prostu sprawdź puls.
start learning
To measure your heart rate, simply check your pulse.
Umieść palec wskazujący i trzeci palec na szyi z boku tchawicy.
start learning
Place your index and third fingers on your neck to the side of your windpipe.
Aby sprawdzić impuls przy nadgarstku, umieść dwa palce między kością a ścięgiem wokół tętnicy promieniowej - która znajduje się na wewnętrznej stronie nadgarstka.
start learning
To check your pulse at your wrist, place two fingers between the bone and the tendon over your radial artery — which is located on the thumb side of your wrist.
Kiedy wyczujesz puls, oblicz ilość uderzeń w ciągu 15 sekund. Pomnóż tę liczbę przez 4 aby obliczyć ilość uderzeń na minutę.
start learning
When you feel your pulse, count the number of beats in 15 seconds. Multiply this number by 4 to calculate your beats a minute.

You must sign in to write a comment