Lekcja 6 - umowa

 0    54 flashcards    tomekbusko4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
payable
start learning
płatny
to indicate
start learning
wskazywać
to disclose
start learning
ujawniać, podawać do wiadomości
reliably
start learning
rzetelnie
loss
start learning
strata
impairment
start learning
zniszczenie
detriment
start learning
szkoda
contradictory
start learning
sprzeczny
to refrain from
start learning
powstrzymać się od
reasonable
start learning
rozsądny / rozsądna, zasadny
such entities
start learning
takie podmioty
disadvantageous
start learning
niekorzystny
prior
start learning
wcześniejszy
written consent
start learning
pisemna zgoda
herein
start learning
tutaj
to grant somebody something
start learning
przyznać komuś coś
leave
start learning
urlop
pursuant to article 10 hereof
start learning
zgodnie z artykułem 10 niniejszej Umowy
non-disclosure of confidentiality information and confidentiality clause after termination of employment relation
start learning
zachowanie poufności oraz zobowanie poufności po rozwiązaniu umowy
considering something
start learning
z uwagi na
to aquire
start learning
uzyskać
deemed
start learning
uznane za
to constitute
start learning
stanowić
shall
start learning
zobowiązywać się do
pursuant to the binding provisions of law
start learning
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
if disclosed
start learning
w przypadku ujawnienia
arising from contractual obligations
start learning
wynikające z zobowiązań umownych
everlasting life
start learning
życie wieczne
irrespective of
start learning
niezależnie od
appliance
start learning
urządzenie
the obligation to observe confidentiality of information
start learning
obowiązek zachowania poufności informacji
in case
start learning
W przypadku
to redress
start learning
naprawić
violation
start learning
naruszenie
validity
start learning
ważność, trwanie
exclusivity
start learning
wyłączność
non-competition during validity of contract
start learning
zakaz konkurencji w okresie obowiązywania umowy
hereof
start learning
niniejszej Umowy
fiance
start learning
narzeczony
to acknowledge
start learning
potwierdzać, przyjąć do wiadomości
to cover
start learning
pokrywać
expenses
start learning
wydatki
hereunder
start learning
na podstawie umowy
on behalf of
start learning
w imieniu
holiday leave
start learning
urlop
be entitled
start learning
mieć prawo do
the labour code
start learning
kodeks pracy
to obtain
start learning
otrzymać
intellectual property rights
start learning
prawa własności intelektualnej
in connection with
start learning
w związku z
be vested
start learning
przysługiwać
copyrights
start learning
prawa autorskie
industrial Property Law
start learning
Prawo własności przemysłowej
audiovisual recording
start learning
nagrania audiowizualne

You must sign in to write a comment