Język angielski w gabinecie stomatologicznym str. 5,6. Słownictwo i zwroty.

 0    51 flashcards    patrycjajos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
W czym mogę Pani/Panu pomóc?
start learning
How can I help you?
umówić się na wizytę
start learning
make an appointment
Chciał(a)bym umówić się na wizytę u doktora Adamsa
start learning
I'd like to make an appointment with Dr. Adams
stały pacjent
start learning
regular patient
coś pilnego
start learning
something urgent
wizyta kontrolna
start learning
check-up appointment
A może w poniedziałek / wtorek / środa / thursday / friday / saturday / sunday?
start learning
How about monday / tuesday / wednesday / thursday / friday / saturday / sunday?
Sprawdzę
start learning
Let me see...
Obawiam się, że nie dam rady (w poniedziałek)
start learning
I'm afraid I can't make it (on Monday)
dostępny, wolny
start learning
available
Czy pasowałoby Pani/Panu 9:30 ?
start learning
Would 9:30 am suit you, madam/sir?
Czy mogę ponownie prosić o podanie nazwiska?
start learning
Can I have your surname again, please?
Proszę przyjść do kontroli za tydzień
start learning
Come for another check-up in a week
Rozumie (rozmawia) Pani/Pan po angielsku?
start learning
Do you understand English?
Proszę podpisać się tutaj
start learning
I need your sign here
Umówię Panią/Pana na wtorek
start learning
I will make you an appointment for Tuesday
Kiedy będzie (bardzo) bolało, proszę przyjść natychmiast
start learning
If you are in (great) pain. come at once
Proszę odpowiedzieć na następujące pytania
start learning
Please answer the following questions
Proszę przyjść jutro, pojutrze, za tydzień
start learning
Please come tomorrow, in two days, in a week
Proszę przyjść w środę
start learning
Please come on Wednesday
Proszę za mną do gabinetu dentysty chirurga
start learning
Please, come with me into the dentist's surgery
Proszę usiąść
start learning
Please take a seat
Proszę wyraźnie w tej linijce wpisać Pani/Pana nazwisko
start learning
Please write your surname clearly on this line
To będzie kosztowało (za zabieg, naprawę) około... złotych
start learning
The costs (of treatment, for the repair) will amount to about... zlotys
Doktor dziś nie może się z Panią/Panem zobaczyć
start learning
The doctor cannot see you today
To jest Pani/Pana następny termin wizyty
start learning
This is your next appointment
Jak ma Pani/Pan na imię?
start learning
What's your first name?
Jak się Pani/Pan nazywa? / Jakie jest Pani/Pana nazwisko?
start learning
What's your surname?
Nie ma potrzeby ponownie się rejestrować
start learning
You need not register here again
Zostanie Pani/Pan wezwany
start learning
You will be called
Czy może Pani/Pan opisać ból?
start learning
Can you describe the pain?
Czy może mi Pani/Pan pokazać, gdzie dokładnie boli?
start learning
Can you show me where exactly it hurts?
Czy coś konkretnego powoduje ból?
start learning
Does anything specific bring pain on?
Czy ból mija, czy jest uporczywy?
start learning
Does pain come and go or is it persistent?
tępy ból
start learning
dull pain
Brała Pani/Pan jakieś środki przeciwbólowe?
start learning
Have you taken any painkillers?
Gorące/zimne napoje
start learning
Hot / cold drinks
Jak się Pani/Pan dziś miewa?
start learning
How are you today?
Strasznie boli mnie ząb
start learning
I have a terrible toothache
Przyjrzę się temu dokładniej/bliżej
start learning
I will take a closer look
Pozostaje w jednym miejscu
start learning
It stays in one place
przemieszczać msię
start learning
migrate (to)
szyja
start learning
neck
stały, ciągły
start learning
permanent
uśmierzyć ból
start learning
relieve the pain (to)
dobrze
start learning
right
ostry ból
start learning
sharp pain
od kiedy
start learning
since when
nagle, spontanicznie
start learning
spontaneously
ból pulsujący
start learning
throbbing pain
Co Panią/Pana tu sprowadza?
start learning
What brings you here?

You must sign in to write a comment