Jacqueline Fabre is an IT consultant from Lyons 01.10.2019

 0    15 flashcards    robertnatusiewicz6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Yes, I cook every evening for my family, I often make soup or traditional French dishes like boef bourguignon, which is a kind of beef and red wine stew, and then we have chees and salad.
start learning
Tak, gotuję co wieczór dla mojej rodziny, często robię zupy lub tradycyjne francuskie potrawy, takie jak bourguignon z wołowiny, czyli rodzaj gulaszu z wołowiny i czerwonego wina, a następnie mamy sery i sałatki.
It may seem a lot but we don't eat big portions. What's important for me is quality not quantity.
start learning
Może się to wydawać dużo, ale nie jemy dużych porcji. Dla mnie ważna jest jakość, a nie ilość.
Yes, I'm trying to eatless chocolate.
start learning
Tak, staram się nie jeść czekolady.
I think people's diet are getting worse and worse.
start learning
Myślę, że dieta ludzi pogarsza się.
It's quite strange because we have a lot of information now about how bad fast food is for you.
start learning
To dość dziwne, ponieważ mamy teraz wiele informacji na temat tego, jak złe jest dla ciebie szybkie jedzenie.
I'm afraid it's a problem in a lot of European countries.
start learning
Obawiam się, że jest to problem w wielu krajach europejskich.
Not at home.
start learning
Nie w domu.
I think most of the food I cook is healthy, but occasionally when I eat out I something unhealthy, but it doesn't worry me.
start learning
Myślę, że większość gotowanych przeze mnie potraw jest zdrowa, ale czasami, gdy jem poza domem, mam coś niezdrowego, ale mnie to nie martwi.
Yes, definitely. For me good meals with the family make me happy!
start learning
Tak, zdecydowanie. Dla mnie dobre posiłki z rodziną sprawiają, że jestem szczęśliwy!
I'm Quite traditional and I have three main meals a day.
start learning
Jestem dość tradycyjny i mam trzy główne posiłki dziennie.
For breakfast, I like hot chocolate, and bread and butter with honey and jam.
start learning
Na śniadanie lubię gorącą czekoladę oraz chleb i masło z miodem i dżemem.
For lunch, I often eat in a restaurant with my colleagues.
start learning
Na lunch często jem w restauracji z kolegami.
I usually have vegetaables and meat or fish but I love pasta and rice too.
start learning
Zwykle mam warzywa i mięso lub ryby, ale uwielbiam też makaron i ryż.
In the afternoon, I have fruit with biscuits or a pice of chocolate.
start learning
Po południu jem owoce z herbatnikami lub kawałek czekolady.
In the evening, I have proper meal with my family
start learning
Wieczorem mam odpowiedni posiłek z rodziną

You must sign in to write a comment