IONS CHANNELS II

 0    75 flashcards    tomaszbaran015
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
water bag of chemicals
start learning
wodny worek związków chemicznych
surrounded
start learning
otoczony
physical barrier
start learning
bariera fizyczna
retain
We will have greater opportunities to retain the quality of products.
start learning
zachować
Będziemy mieli większe możliwości zachowania jakości produktów.
condition
You can go out under certain conditions.
start learning
warunek
Możesz wyjść pod kilkoma warunkami.
cell methabolism
start learning
Metabolizm komórkowy
specialized pores
start learning
specjalistyczne pory
channels
start learning
kanały
salt
I don't know how to remove salt stains from my shoes.
start learning
sól
Nie umiem usunąć plam solnych z moich butów.
pacemakers
start learning
Stymulatory
rhythm
This dancer has a natural sense of rhythm.
start learning
rytm
Ta tancerka na naturalne poczucie rytmu.
triggers
start learning
powodować
rapid
start learning
szybki/gwałtowny
store
start learning
magazyn
heart muscle
start learning
mięsień sercowy
cardic muscle cell
start learning
miesień cercowy
in essence
start learning
w istocie
tool kit
start learning
Zestaw narzędzi
enable
start learning
umożliwiać
carry out
Let's carry out Jeremy's plan to rob the bank, I think it might work.
start learning
wykonać
Wykonajmy plan obrabowania banku, który opracował Jeremy - myślę, że może zadziałać.
physiological function
start learning
funkcja fizjologiczna
predictable
What you did was so predictable. You always act like that at parties.
start learning
przewidywalny
To, co zrobiłeś, było takie przewidywalne. Zawsze zachowujesz się w ten sposób na imprezach.
fail to function correctly
start learning
nie działają poprawnie
mutations
start learning
mutacje
encode
start learning
zakodować
occur
This problem may occur anytime.
start learning
występować
Ten problem może się zdarzyć w każdej chwili.
upon
Once upon a time...
start learning
na
Pewnego razu...
cystic fibrosis
start learning
mukowiscydoza
epilepsy
start learning
padaczka/epilepsja
certain heart rhythm problems
start learning
pewne problemy z rytmem serca
arrhythmias
start learning
zaburzenia rytmu
phenomenon
start learning
zjawisko
food-poisoning bacteria
start learning
bakterie zatruwające żywność
vulnerability
start learning
wrażliwość
diarrhoea
start learning
biegunka
lining the intestine
start learning
nabłonek jelita
factor
My parents live in Hungary and that was the main factor that influenced my decision to move there.
start learning
czynnik
Moi rodzice mieszkają na Węgrzech i to był główny czynnik, który wpłynął na moją decyzję, by się tam przeprowadzić.
prime target
start learning
główny cel
therapectic drugs
start learning
leki terapeutyczne
Neuromuscular-blocking drug
start learning
leki blokujące połaczenie nerwowo-mięśniowe (środki zwiotczające)
management
start learning
zarządzanie
neurological
start learning
neurologiczne
psychiatric
start learning
psychiatryczny
schizophrenia
start learning
schizofrenia
cardiology
start learning
kardiologia
ions channels blocking
start learning
blokowanie kanałów jonowych
currently in use
start learning
obecnie w użyciu
serendipitous discoveries
start learning
przypadkowe odkrycia
made-to-measure
start learning
zrobiony na miarę
assemble
Everything's ready, we can start to assemble the production line.
start learning
montować
Wszystko jest gotowe, możemy zacząć montować linię produkcyjną.
water-filled
start learning
napełniane wodą
cavity
start learning
ubytek
regarded
start learning
traktować
excitable molecules
start learning
pobudliwe cząsteczki
stimuli
start learning
bodźce
hence
start learning
stąd
sensors
start learning
receptory
sensing mechanisms
start learning
mechanizmy wykrywania
membrane potencial
start learning
potencjał błony
voltage-gated
start learning
bramkowane napięciem
sites
start learning
strony
ligand-gated ions
start learning
jony bramkowane ligandem
deformation
start learning
deformacja
stretching
start learning
rozciąganie
mechanosensores
start learning
mechanoreceptory
conformational
start learning
konformacyjne
gating
start learning
bramkowanie
within
start learning
w ciągu/w środku
intriguingly
start learning
intrygująco
intrinsic
start learning
wewnętrzny
hindering
start learning
utrudniania
flow
start learning
płynąć
permeability
start learning
przepuszczalność
permit
Do you have a work permit?
start learning
zezwolenie
Czy ma pan zezwolenie na pracę?
passage
There is an underground passage under the street.
start learning
przejście
Pod ulicą znajduje się przejście podziemne.

You must sign in to write a comment