Industrial production

 0    31 flashcards    soulcatcher
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
capital goods
start learning
środki produkcji
capital-intensive
start learning
kapitałochłonny
craft industry
start learning
przemysł rzemieślniczy/rzemiosło
diseconomies of scale
start learning
dysekonomia skali
Economies of scale (scale effect)
start learning
korzyści skali
fnished products (goods)
start learning
wyroby gotowe
nadmiar/nasycać (zarzucać towarami)
start learning
glut/to glut
input
start learning
nakład
manufacturing plant
start learning
fabryka (zakład produkcyjny)
mass-produce/mass production
start learning
produkować na skalę masową/masowa produkcja
output
start learning
produkcja/wydobycie/wydajność
outsourcing
start learning
zlecanie wykonania usług na zewnątrz
primary sector
start learning
dział wydobywczy
product
start learning
produkt/wyrób/produkcja
produce
start learning
produkcja rolna
productivity
start learning
wydajność
raw materials
start learning
surowce
run
start learning
partia, transza
secondary sector
start learning
przemysł przetwórczy
CAD (computer assisted design)
start learning
projektowanie wspomagane komputerowo
CAM (computer assisted manufacturing)
start learning
produkcja wspomagana komputerowo
stock
start learning
zapas, inwentarz, towar na składzie
stockist
start learning
osoba mająca na składzie dany artykuł
to stock up
start learning
robić zapasy
stocktaking
start learning
inwentaryzacja
capacity
start learning
moc, zdolność produkcyjna
work-in-progress
start learning
produkcja w toku
subcontractor/subcontracting
start learning
podwykonawca/podwykonawstwo
semi-finished (semi-manufactured, semi-fabricated) product
start learning
półfabrykat/półprodukt
works
start learning
fabryka, zakład
unit costs
start learning
koszty jednostkowe

You must sign in to write a comment