Historia 1

1  1    14 flashcards    wnerw
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
95 tez Lutra
start learning
1517
Wielka Wojna Chłopska
start learning
1524-1525
pokój w Augsburgu
start learning
1555
supremacja Anglii
start learning
1534
noc św. Bartłomieja
start learning
1572
edykt Nantejski
start learning
1598
konfederacja warszawska
start learning
1573
unia brzeska
start learning
1596
sobór trydencki
start learning
1545-1563
Diaz
start learning
1488
Kolumb
start learning
1492
Vasco da Gama
start learning
1498
Magellan
start learning
1519-1522
układ w Tordesillas
start learning
1494

You must sign in to write a comment