Grades and course requirements

 0    32 flashcards    Piggy_Gold
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oszukiwać, ściągać
start learning
cheat
przepisać, skopiować
start learning
copy
wkuwać
start learning
cram
dyplom
start learning
diploma
egzamin semestralny (na koniec roku)
start learning
end-of-term (end-of-year) exam
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
egzamin
start learning
examination
dodatkowe lekcje
start learning
extra lessons
podejść do egzaminu
start learning
take an exam
oblac
start learning
fail
egzamin końcowy
start learning
final exam
zostać złapanym
start learning
get caught
otrzymać wyniki
start learning
get results
wystawiać oceny
start learning
give marks
składać się na
start learning
go towards
ocena
start learning
mark / grade
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
egzamin próbny
start learning
mock / practice exam
ustny
start learning
oral
zdać
start learning
pass
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
start learning
past paper
praktyczny
start learning
practical
zdawać ponownie
start learning
retake
powtarzać do
start learning
repeat for
egzamin kończący naukę w szkole
start learning
school-leaving exam
wysyłać
start learning
send out
podejsc do testu
start learning
approaches to test
test, klasówka
start learning
test
pisemny
start learning
written
brytyjski odpowiednik matury
start learning
A levels
wynik w nauce
start learning
academic results
nagroda, nagradzać
start learning
award

You must sign in to write a comment