Funkcje GIMNAZJUM część 3.

 0    50 flashcards    danielleszczynski1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czy mogę ci pomóc?
start learning
can/could I help you?
tak proszę, czy mógłbyś kupić mi chleb?
start learning
yes please could you buy some bread for me?
Jak mogę pomóc?
start learning
how can I help you?
proszę pomóż mi podnieść to pudełko / nieść stół
start learning
please help me lift this box/carry the table
Czy potrzebujesz pomocy?
start learning
do you need some help?
nie, dziękuję, mogę to zrobić sam.
start learning
no thanks I can do it myself.
nie, dzięki, dam radę.
start learning
no thanks i'll manage.
co zamierzasz zrobić po wakacjach?
start learning
what are you going to do after your holiday?
Chciałbym dostać pracę / rozpocząć kurs grafiki komputerowej
start learning
i'd like to get a job / start a course on computer graphics
jakie są Twoje plany na lato?
start learning
what are your plans for the summer?
Myślę o wyjeździe na kemping lub byciu wolontariuszem w Caritasie
start learning
i'm thinking of going camping or volunteering for Caritas
idziesz na tę wycieczkę w ten weekend?
start learning
are you going on that excursion this weekend?
idziesz na tę wycieczkę w ten weekend?
start learning
are you going on that excursion this weekend?
obawiam się, że nie będę w stanie tego zrobić
start learning
i'm afraid I won't be able to make it.
Nie sądzę, że tak
start learning
I don't think so
tak. dlaczego nie pojedziesz z nami?
start learning
yes. why don't you come along@
kiedy przyjdziesz?
start learning
when are you coming?
Będę tam w czwartek lub następny weekend
start learning
i'll be there this thursday or next weekend
co robisz dzisiaj wieczorem
start learning
what are you doing tonight?
Zabieram moją siostrzenicę do kina
start learning
i'm taking my niece to the cinema.
gdzie idziesz
start learning
where are you going?
Idę do eleganckiej restauracji lub do kina
start learning
i'm going to a fancy restaurant or the cinema.
jakie są twoje marzenia na przyszłość?
start learning
what are your dreams for the future?
Lubię podróżować po świecie.
start learning
I like to travel around the world.
lubisz lody czekoladowe?
start learning
do you like chocolate ice cream?
cóż, właściwie wolę waniliowe, to moje ulubione
start learning
well actually I prefer vanilla it's my favorite
Czy chciałby Pan pójść na zakupy?
start learning
would you like to go shopping?
okej / na pewno / pewnie
start learning
okej / certainly / sure
nie koniecznie. nie jestem w nastroju
start learning
not really i'm not in the mood
chcesz wyjść dziś wieczorem?
start learning
do you want to go out tonight?
nie, wolałbym zostać w domu
start learning
no i'd rather stay at home
tak, to brzmi jak świetny pomysł
start learning
yes that sounds like a great idea
czego chciałbyś się napić
start learning
what would you like to drink?
proszę trochę Coli
start learning
some Cola please
boję się, że nie rozumiem
start learning
i'm afraid I don't understand
czy mam ci to wyjaśnić?
start learning
shall I explain it to you?
można powtórzyć, że należy
start learning
could you repeat that please?
czy mógłbyś mówić wolniej Proszę?
start learning
could you speak more slowly please?
czy mógłbyś mówić głośniej?
start learning
could you speak up please?
tak oczywiście / na pewno
start learning
yes of course / certainly
Czy mógłbyś to przeliterować?
start learning
could you spell that please?
jak to piszesz?
start learning
how do you spell it please?
tak, to jest ei el i eks
start learning
yes it's A L E X
co przez to rozumiesz
start learning
what do you mean by that?
to znaczy, że...
start learning
well it means that...
jakie jest polskie słowo na ...?
start learning
what's the Polish word for...?
to jest...
start learning
it's...
jak mówisz ... po angielsku?
start learning
how do you say ... in english?
co znaczy ...?
start learning
what does ... mean?
to znaczy...
start learning
it means...

You must sign in to write a comment