Fizyka - wzory

 0    21 flashcards    takadoshijimorin
print play test yourself
 
Question - Answer -
Ruch jednostajny
start learning
v = s/t
s - droga, t - czas, v - prędkość
m/s
Ruch jednostajnie przyspieszony
start learning
a = ^v/t
^v - przyrost szybkości, a - przyspieszenie
m/s^2
Ruch jednostajnie opóźniony
start learning
a = Fw/m
Fw = siła wypadkowa, m - masa
m/s^2
Praca mechaniczna
start learning
W = F × s
W - praca, F - siła, s - droga
1J × 1N × 1s, dżul
Praca prądu
start learning
W = U × I × t
W - praca, U - napięcie, I - natężenie, t - czas
1J = 1V × 1A × 1s, dżul
Moc mechaniczna
start learning
P = W/t
P - moc, W - praca, t - czas
1W = 1J/1s, wat
Moc prądu
start learning
P = U × I
P - moc, U - napięcie, I - natężenie
1W = 1V × 1A, wat
Energia potencjalna ciężkości
start learning
Ep = mgh
m - masa, g - przyspieszenie ziemskie, h - wysokość
1J, dżul
Energia kinetyczna
start learning
Ek = 1/2 mv^2
m - masa, v - prędkość
1J, dżul
Ciśnienie
start learning
P = Fw/s
Fw - siła nacisku (parcie), s - pole powierzchni nacisku
1Pa = 1N/1m^2, paskal
Ciśnienie hydrostatyczne
start learning
P = dgh
d - gęstość substancji, g - przyspieszenie ziemskie, h - wysokość słupa cieczy
1Pa, paskal
Siła wyporu = ciężar wypartej cieczy lub gazu
start learning
Fw = dvg
d - gęstość cieczy lub gazu, v - objętość wypartej cieczy lub gazu, g - przyspieszenie ziemskie
1N, niuton
Ciepło przy ogrzewaniu
start learning
Q = cm^t
Q - ciepło, energia, C - ciepło właściwe, m - masa, ^T- przyrost temperatury
1J
Ciepło potrzebne na stopnienie substancji
start learning
Q = Ct × m
Ct- ciepło topnienia, m - masa
1J/kg
Ciepło potrzebne na wyparowanie
start learning
Q = Cp × m
Cp - ciepło parowania, m - masa
1J/kg
Natężenie prądu elektrycznego
start learning
I = q/t
I = natężenie, q - ładunek, t - czas
1A = 1C/1s
Napięcie prądu elektrycznego
start learning
U = W/q lub U = E/q
U - napięcie, W - praca prądu, E - energia elektryczna, q - ładunek
1V = 1J/1C, wolt
Opór elektryczny
start learning
R = U/I
R - opór, U - napięcie, I - natężenie
Om
Prędkość fali
start learning
V = £ × f, V = £/T
£ - długość fali, T - okres, f - częstotliwość, v - prędkość
1m/s
Okres drgań i okres fali
1s
start learning
T = 1/f
Zdolność skupiająca soczewki
start learning
Z = 1/f
Z - zdolność skupiająca soczewek, f - ogniskowa
1D = 1/m, dioptria

You must sign in to write a comment