Fizyka "kinematyka"

 0    24 flashcards    malgorzata37
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
s
start learning
droga
v
start learning
prędkość
t
start learning
czas
a
start learning
przyśpieszenie
Vk
start learning
prędkość końcowa
ruch to
start learning
zmiana położenia ciała w czasie
przemieszczenie to
start learning
odległość między dwoma położeniami
tor to
start learning
linia po której odbywa się ruch
podaj 2 rodzaje ruchów
start learning
krzywo liniowy i proso liniowy
droga to
start learning
długość toru
Vch
start learning
prędkość chwilowa
wzór na prędkość chwilową
start learning
Vch= przemieszczenie/bardzo krótki czas
warunek ruchu jednostajnego prostoliniowego
start learning
kierunek i zwrot prędkości są stałe
co to wzgledność
start learning
w zalżności od wyboru układu odniesienia to samo ciało w tym samym czasie może znajdowsć się w spoczynku lub poruszać się
ruch niejednostajny to ruch
start learning
podczas którego predkość ciała zmienia swoją wartość w miare upływu czasu
^x
start learning
przemieszczenie
^t
start learning
bardzo mały przyrost czasu
Vśn
start learning
wartość prędkości średniej
Sc
start learning
całkowita droga
Tc
start learning
całkowity czas
ruch jednostajnie przyspieszony to taki
start learning
w każdej sekundzie prędkość stała wzrasta o tą samą wartośc
co to przyspieszenie
start learning
to iloraz przyrostu prędkości i czasu w którym ten przyrost nastompił
^v
start learning
przyrost prędkości
Vp
start learning
prędkość początkowa

You must sign in to write a comment