ethical issues

 0    36 flashcards    michal14184
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
anonimowość
start learning
anonymity
anonimowy
start learning
anonymous
Protest przeciw noszeniu futer
start learning
anti-fur protest
antywojenny
start learning
anti-war
władze
start learning
authorities
unikać produktów futrzarskich
start learning
avoid fur products
kampanii uświadamiającej
start learning
awareness-raising campaign
przynosić korzyść społeczeństwu
start learning
benefit society
korzyści dla społeczeństwa
start learning
benefit to society
łamać prawo
start learning
break the law
narkomania
start learning
drug abuse
równy
start learning
equal
równość
start learning
equality
ujawnić nieakceptowalne zachowanie
start learning
expose unacceptable behabiour
sprawiedliwe traktowanie
start learning
fair treatment
sprawiedliwość, bezstronność
start learning
fairness
wolność słowa
start learning
freedom of speech
angażować osoby publiczne
start learning
get public figures involved
Polowanie na zwierzęta dla sportu
start learning
hunt animals for sport
Zaangażowanie osób publicznych
start learning
involvement of public figures
członek społeczeństwa, zwykły obywatel
start learning
member of the publuc
pokojowy protest
start learning
peaceful protest
petycja
start learning
petition
za anonimowością
start learning
pro-anonymity
za sprawiedliwością
start learning
pro-fairness
szerzyć wiedze
start learning
promote awareness
protestować
start learning
protest
marsz protestu
start learning
protest march
bezpieczeństwo publiczne
start learning
public safety
rasizm
start learning
racism
szacunek, szanować
start learning
respect
prawo do prywatności
start learning
right to privacy
przestań praktykować coś
start learning
stop the practice of sth
Test kosmetycznych na zwierzętach
start learning
test cosmetic on animals
przemoc
start learning
violence
niewłaściwy moralnie, zły
start learning
wrong

You must sign in to write a comment