English file unit 4

 0    67 flashcards    tomaszbaran015
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
guilty
He was found guilty of the crime.
start learning
winny
Uznano go za winnego zbrodni.
intend
start learning
zamierzać
reusable
It is reusable and designed to last for up to 10 years.
start learning
wielokrotnego użytku
To jest rzecz wielokrotnego użytku i jest zaprojektowana aby wytrzymała 10 lat.
several
start learning
kilka
towel
Please dry your hands with towel.
start learning
ręcznik
Osusz ręce ręcznikiem.
nor
start learning
ani
haste
start learning
pośpiech
buzz
start learning
brzęczenie
habitual offender
start learning
recydywista
offender
start learning
przestępca
potentially
start learning
potencjalnie
fatal
The car accident turned out to be fatal. Two people died.
start learning
śmiertelny
Wypadek samochodowy okazał się być śmiertelny. Zginęły dwie osoby.
consequences
start learning
Konsekwencje
wather forecast
start learning
prognoza pogody
soared
start learning
wzrosła
delight
start learning
rozkosz
ruled
start learning
orzekł,
occurs
start learning
występuje
warm spell
start learning
ocieplenie
heatwaves
start learning
fale upałów
overcome
start learning
przezwyciężać
reserve
start learning
powściągliwość
intrinsically
start learning
nierozerwalnie
facilitate
start learning
ułatwiać
finds out
start learning
dowiaduję się
hitchhiking
start learning
autostopem
call off
start learning
odwołać
boiling
Put the rice into boiling water.
start learning
wrzący
Wrzuć ryż do wrzącej wody.
breeze
A gentle breeze floated through the open window and made the curtains flutter.
start learning
wietrzyk
Łagodna bryza zawiała przez okno i poruszyła zasłonami.
chilly
start learning
nieprzyjemnie chłodno
cool
This new phone is really cool.
start learning
chłodno
Ten nowy telefon jest naprawdę fajny.
damp
start learning
wilgotny
drizzling
start learning
mży
freezing
start learning
lodowaty
below zero
start learning
poniżej zera (temperatura)
humid
start learning
ciepłe i wilgotne, ale nie pada
mild
I prefer mild flavours.
start learning
łagodny
Preferuję łagodne smaki.
pouring rain
I've been walking for ages in the pouring rain so my clothes are soaking wet.
start learning
ulewa
Długo chodziłem w ulewie, więc moje ubrania są przemoczone.
showers
start learning
przelotne opady deszczu
mist
Mist is a light fog.
start learning
mgiełka
Mgiełka to lekka mgła.
fog
The plane couldn’t land because of the fog.
start learning
mgła
Samolot nie mógł wylądować z powodu mgły.
smog
Smog is a mixture of fog and smoke.
start learning
smog
Smog jest mieszanką mgły z dymem.
blizzard
It's dangerous to be in a blizzard on a mountain.
start learning
zamieć
Niebezpiecznie być na górze podczas burzy śnieżnej.
drought
There had been no rain in Australia for three months, causing a terrible drought.
start learning
susza
W Australii nie padało przez trzy miesiące, co spowodowało ogromną suszę.
flood
The flood destroyed all the bridges on the river.
start learning
powódź
Powódź zniszczyła wszystkie mosty na rzece.
hail
Hail stones are layered and can be irregular and clumped together.
start learning
grad
Ziarna gradu mają strukturę warstwową, mogą być nieregularne i zbite.
hurricane
Hundreds of people lost their lives in 2005 when a devastating hurricane hit New Orleans.
start learning
huragan
Setki ludzi straciły życie w roku 2005, gdy pustoszący huragan uderzył w Nowy Orlean.
lightning
start learning
błyskawica
monsoon
start learning
monsun
thunder
start learning
grzmot
bright
My room is very bright.
start learning
jasny
Mój pokój jest bardzo jasny.
chabgeable
start learning
zmienny
clear
the best night is then when the sky is clear
start learning
jasny, wyraźny, czysty
Najlepsza noc jest wtedy gdy niebo jest czyste
icy
Your hands are icy!
start learning
bardzo zimny
Twoje dłonie są lodowate!
settled
start learning
osiadły/ustalony
strong
I'm not strong enough to lift it.
start learning
silny
Nie jestem na tyle silny, aby to podnieść.
sunny
A sunny day.
start learning
słoneczny
Słoneczny dzień.
thick
Keep whipping the cream until it's thick.
start learning
gęsty
Ubijaj śmietanę, aż będzie gęsta.
take care of
start learning
dbać o
take adavantage of
start learning
skorzystać z okazji
take part in
start learning
wziąć udział w
take place
The concert will take place in the main square of the city.
start learning
mieć miejsce (o zdarzeniu)
Koncert odbędzie się na głównym placu miasta.
take time
start learning
robić coś wolniej, nie w pośpiechu
take into account
start learning
brać pod uwagę
take after
start learning
być podobnym
take off
start learning
startować/odnosić sukces/zdejmować
take up
start learning
dbać, opiekować się

You must sign in to write a comment