English Class A2+ Lesson 1.2-1.7

 0    56 flashcards    marcingawron006
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
blog
Blog Davida odwiedziło setki osób.
start learning
blog
Dave's blog has been visited by hundreds of people.
iść potańczyć
Mam ochotę iść potańczyć, ale nie mam czasu.
start learning
go dancing
I fancy going dancing but I don't have the time.
wiersz
Wczoraj kupiłem tomik poezji Dylana Thomasa.
start learning
poem
Yesterday I bought a collection of poems by Dylan Thomas.
czytać recenzje filmowe
start learning
read film reviews
śpiewać
start learning
sing
robić zdjęcia
start learning
take fotos
dorosły
start learning
adult
ktoś, kto prowadzi siedzący tryb życia, spędza większość czasu przed telewizorem
start learning
couch potato
oglądac za dużo telewizji
start learning
have square eyes
dzieciak
Czyje jest to dziecko?
start learning
kid
Whose is that kid?
w średnim wieku
start learning
middle-aged
emeryt
start learning
pensioner
badanie
Badanie zostało przeprowadzone w styczniu.
start learning
survey
The survey was carried out in January.
nastolatek
start learning
teenager
Nie w tej chwili.
start learning
Not right now.
Szczerze mówiąc...
start learning
To be honest...
Super / wspaniale!
start learning
Awesome!
Nie mam pojęcia.
start learning
I've no idea.
Tak, jasne!
start learning
Yeah, right
plakat
Tom ma setki plakatów swoich ulubionych artystów popowych.
start learning
poster
Tom has hundreds of posters of his favourite pop stars.
tworzenie filmów
start learning
make videos
oglądać teledyski
start learning
watch music videos
znana osoba
start learning
celebrity
sprawdź wyniki sportowe / prognozy pogody l / aktualności
start learning
check sports results / weather forecasts l / the news
bieżące wydarzenia
Nie śledzę wszystkich bieżących wydarzeń.
start learning
current affairs
I don't keep up to date with all the current affairs.
recenzja filmu / gry
start learning
film / game review
znaleźć informacje
start learning
find information
teleturniej
start learning
game show
horoskop
start learning
horoscope
czasopismo
start learning
magazine
media
Nie mam styczności z żadnymi mediami.
start learning
media
I don't have contact with any media.
forum internetowe
start learning
message board
nagłówki wiadomości
start learning
news headlines
program, podczas którego słuchacze dzwonią do studia
start learning
phone-in
stacja radiowa
start learning
radio station
reality show
start learning
reality show
opera mydlana
start learning
soap opera
sekcja sportowa w gazecie
start learning
sport pages
talk show
start learning
talk show
Klip wideo
start learning
video clip
prognoza pogody
start learning
weather forecast
portal internetowy
start learning
website
Nie ma mowy.
start learning
No way!
No chodź, proszę!
start learning
Come on, please!
Czekaj!
start learning
Hold on!
repertuar (kina)
start learning
(cinema) programme
Film romantyczny
start learning
romantic film
rząd (np. w kinie)
start learning
row
seans kinowy
start learning
screening
miejsce
To siedzenie jest już zajęte.
start learning
seat
This seat is already taken.
wyprzedany
Zapas garniturów został wyprzedany w 10 minut.
start learning
sold out
The stock of suits was sold out in 10 minutes.
Miasto rodzinne
start learning
hometown
hobby
Masz jakieś hobby?
start learning
hobby
Do you have any hobbies?
zainteresowania
start learning
interests
narodowość
start learning
nationality
pasjonować się czymś
start learning
be mad about sth

You must sign in to write a comment