DZIAŁ 5 /// obowiązkowe

 0    44 flashcards    klaudynkaer
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zakazany
start learning
prohibited
sprawiedliwy
start learning
fair
dobrowolny
start learning
optional
legalny
start learning
legal
nielegalny
start learning
illegal
obowiązkowy
start learning
obligatory
ograniczający
start learning
restrictive
przyznawać się do czegoś
start learning
admit to
mieć prawo do
start learning
have the right to
skazywać kogoś za coś
start learning
sentence somebody to
pochwalić
start learning
approve of
okraść kogoś z
start learning
rob somebody of
brać coś pod uwagę
start learning
take account of
spowodować coś, ponosić winę
start learning
be responsible for
winić kogoś za
start learning
blame somebody for
karać kogoś za
start learning
punish somebody for
powstrzymywać kogoś przed zrobieniem czegoś
start learning
deter somebody from
zabraniać
start learning
prohibit somebody from
zwolnić kogoś z
start learning
release somebody from
oskarżyć kogoś
start learning
accuse somebody
uzbrojony rabuś
start learning
armed robber
znaleść
start learning
come up with
ograniczać
start learning
confine somebody
brak porozumienia
start learning
disagreement
pokłócić się
start learning
fall out
wybaczyć komuś
start learning
forgive somebody
sprawiedliwy
start learning
just
ograniczający
start learning
limiting
przyznać się
start learning
own up
przyznawać się do czegoś
start learning
own up to
przypisywać coś czemuś
start learning
put it down to
spełniać oczekiwania
start learning
live up to
zabierać się do czegoś
start learning
get round to
pokłócić się z kimś
start learning
fall out with
wymyślić, znaleść (np. imie dla dziecka)
start learning
come up with
znosić kogoś
start learning
put up with
uchodzić (komuś) na sucho
start learning
get away with
nieszczęście
start learning
misfortune
złe zachowanie się
start learning
misbehaviour
niedowierzanie
start learning
disbelief
znęcanie się
start learning
mistreatment
brak szacunku
start learning
disrespect
nieuczciwość
start learning
dishonesty
brak porozumienia
start learning
disagreement

You must sign in to write a comment