Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50

5  1    32 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chodnik
Piesi są na chodniku.
start learning
la acera
Los peatones están en la acera.
skrzyżowanie
Na skrzyżowaniu jest dużo samochodów.
start learning
el cruce
En el cruce hay muchos coches
wejście do metra
Wejście do metra jest naprzeciwko urzędu pocztowego.
start learning
la boca de metro
La boca de metro está enfrente de la oficina de correos.
przystanek autobusowy
Są trzy przystanki autobusowe na tej ulicy.
start learning
la parada de autobús
Hay tres paradas de autobús en esta calle.
tramwaj
Tramwaje nie jadą przez centrum miasta.
start learning
el tranvía
Los tranvías no circulan por el centro de la ciudad.
budynek
Urząd pocztowy jest w starym budynku.
start learning
el edificio
La oficina de correos está en un edificio antiguo.
kościół
Kościół wiejski jest na bardzo dużym placu.
start learning
la iglesia
La iglesia del pueblo está en una plaza muy grande.
supermarket
Dwie osoby czekają w drzwiach supermarketu.
start learning
el supermercado
Dos personas esperan en la puerta del supermercado.
bank
Nie ma nikogo w banku.
start learning
el banco
No hay nadie en el banco.
sklep
Kwiaciarnia jest obok banku.
start learning
la tienda
La tienda de flores está al lado del banco.
apteka
Apteka jest między supermarketem i bankiem.
start learning
la farmacia
La farmacia está entre el supermercado y el banco.
sklep obuwniczy
¿Czy jest sklep obuwniczy niedaleko stąd?
start learning
la zapatería
¿Hay una zapatería cerca de aquí?
sklep z zabawkami
Jest dużo dzieci ze swoimi rodzicami w sklepie zabawkowym.
start learning
la juguetería
Hay muchos niños con sus padres en la juguetería.
urząd pocztowy
Przepraszam, gdzie jest urząd pocztowy?
start learning
la oficina de correos
Perdona, ¿dónde está la oficina de correos?
biuro podróży
Czy jest biuro podróży w centrum handlowym?
start learning
la agencia de viajes
¿Hay una agencia de viajes en el centro comercial?
kiosk
Kiosk jest po prawej.
start learning
el estanco
El estanco está a la derecha.
kawiarnia
Jest kawiarnia przed restauracją.
start learning
la cafetería
Hay una cafetería delante del restaurante.
budka telefoniczna
Jest bardzo mało budek telefonicznych w mieście.
start learning
la cabina telefónica
Hay muy pocas cabinas telefónicas en la ciudad.
rondo
Na rondzie jest przystanek autobusowy,
start learning
la rotonda
En la rotonda hay una parada de autobús.
przejście dla pieszych
Ludzie przechodzą przez przejście dla pieszych.
start learning
el paso de cebra
La gente cruza por el paso de cebra.
pieszy
Piesi czekają, ponieważ nie ma zielonego światła na sygnalizacji.
start learning
el peatón
Los peatones esperan porque el semáforo no está en verde.
ławka
Babcia i wnuk siedzą na ławce w parku.
start learning
el banco (para sentarse)
ciekawostka: bank i ławka mają taką samą nazwę, gdyż pierwsze transakcje zawierano na ławkach w parku
Una abuela y su nieto están sentados en el banco del parque.
czekać
Dwie osoby czekają na przystanku tramwajowym.
start learning
esperar
Dos personas esperan en la parada del tranvía.
róg
Na rogu ulicy Vivaldi i ulicy Mozart znajduje się sklep obuwniczy.
start learning
la esquina
En la esquina de la calle Vivaldi y la calle Mozart hay una zapatería
lotnisko
Lotnisko jest daleko od miasta, ale jest dobrze skomunikowane.
start learning
el aeropuerto
El aeropuerto está lejos de la ciudad, pero está bien comunicado.
stać
Samochód stoi na światłach.
start learning
estar parado
Un coche está parado en el semáforo.
jeździć (o pojeździe)
Samochody jadą główną ulicą.
start learning
circular
Los coches circulan por la calle principal.
ludzie
Ludzie czekają na chodniku.
start learning
la gente
La gente espera en la acera.
sygnalizacja świetlna
Na sygnalizacji świetlnej pali się czerwone światło.
start learning
el semáforo
El semáforo está en rojo.
kiosk
Jest kiosk na chodniku.
start learning
el quiosco
Hay un quiosco en la acera.
most
W wiosce, blisko kościoła znajduje się bardzo stary most, żeby przejść przez rzekę.
start learning
el puente
En el pueblo, cerca de la iglesia hay un puente muy viejo para cruzar el río.
wieżowiec
W mieście jest tylko jeden wieżowiec.
start learning
el rascacielos
En la ciudad sólo hay un rascacielos.

The course also includes the following sets of flashcards:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

You must sign in to write a comment