Chinese Dutch Dictionary

中文, 汉语, 漢語 - Nederlands, Vlaams

发现 in Dutch:

1. ontdekken ontdekken


De computer kan 200 soorten fouten ontdekken.
Wanneer we het beste trachten te ontdekken in de anderen, halen we in zekere zin het beste van onszelf naar boven.

2. gevonden gevonden


Het lichaam is niet gevonden.
Ik heb u gevonden.
Hij heeft vijf fouten gevonden in evenzoveel regels.
Er werd onlangs een vreemd zeedier gevonden.
Ik heb een briefje op mijn bureau gevonden, maar ik weet niet van wie het is.
Maar over zijn zus kunnen we zeggen, dat ze zo hatelijk werd, dat haar eigen moeder ze wegjoeg; en het ongelukkige meisje had zoveel gelopen en niemand gevonden, die haar wilde opvangen, dat ze weldra omkwam in een hoek van het bos.
Als het niet waar is, is het toch goed gevonden.
Ze had nog steeds de hoop niet opgegeven dat haar hond levend gevonden zou worden.
Hebt ge uw contactlenzen gevonden?
Hij heeft een mooie woning voor Mary gevonden.
Ik ben het die haar gevonden heb. Ze was het bewustzijn verloren, dus heb ik haar naar de verpleging gebracht.
Uiteindelijk heb ik het antwoord gevonden op de vraag.
Dit is de jongen die je horloge heeft gevonden.
Hier is de appel die ik gevonden heb.
Ik had het leuk gevonden om "Casablanca" gezien te hebben, toen er over die film gesproken werd.

3. ontdekking ontdekking


De ontdekking van een nieuw soort maaltijd brengt de mensheid meer dan de ontdekking van een nieuwe ster.
De zogezegd ophefmakend ontdekking bleek te berusten op vervalste meetgegevens.