Vietnamese Georgian Dictionary

Tiếng Việt - ქართული

sân vận động Georgian: