Vietnamese English Dictionary

Tiếng Việt - English

rừng mưa nhiệt đới in English: