Vietnamese German Dictionary

Tiếng Việt - Deutsch

làm việc bình thường in German: