Russian Dutch Dictionary

русский язык - Nederlands, Vlaams

это in Dutch:

1. dit


Hoelang duurt dit?
Oh God! Hoe komt dit hier terecht? Ik ben niet goed met computers!
Dima... zuchtte Al-Sayib, "hoeveel kost dit telefoongesprek je? Ik wed dat het meer is dan 99 kopeke, noob..."
In dit land is het gemiddeld aantal kinderen per gezin gedaald van 2 naar 1,5.
Dit is wat wiskundigen en Fransen gemeen hebben: wat je hen ook probeert uit te leggen, ze vertalen het op hun eigen manier en verdraaien het in iets wat helemaal anders is.
Hee, heeft dit de hele dag buiten op de eettafel gestaan? Dit moet in de koelkast om niet te bederven.
Een Engelsman, een Belg en een Nederlander gaan een café binnen en nemen plaats aan de toog. Zegt de barkeeper: "Wacht even, is dit een mop of zo?"
Ik hoor dat Latijnse muziek furore maakt in de muziekindustrie dit jaar.
Het bleek dat dit gerucht noch kop noch staart had.
Eindelijk komen we elkaar tegen! Ik heb lang naar dit ogenblik verlangd.
Zullen er dit jaar opnieuw veldtekeningen verschijnen in Engeland? Ik denk van wel.
Meer moeten we niet zeggen dan dat uiteindelijk, dit niet aanvaardbaar is.
Nadat hij ditmaal twintig seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd - want als hij tien seconden lang had geluisterd, zou dit een dubbele zin zijn - hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"
De prins, die zag dat er uit haar mond enkele parels en diamanten kwamen, vroeg haar hem te zeggen vanwaar dit kwam.
Als de Esperanto-versie van Wikipedia - of andere sites zoals Tatoeba - één van de belangrijkste taalversies wordt, zou dit een publiek van buitenstaanders motiveren om onze taal te leren.

2. zij


Zij rent.
Vrede zij met u!
Omdat zij Chinees praatten begreep ik niets van wat zij zeiden.
Echt? Ik dacht dat zij als laatste zou trouwen.
Ondanks de liefdesverklaringen van Trang vreest Spencer nog altijd dat zij ooit zal stoppen met van hem te houden.
Ik, gij, hij, zij, het, wij, gij, zij zijn persoonlijke voornaamwoorden.
Zijn vrouw ligt in het ziekenhuis, zij is gewond geraakt bij een auto-ongeluk.
Zij is spraakzaam, maar haar echtgenoot is helemaal tegengesteld en spreekt nooit.
Toen ze het verschrikkelijke nieuws gehoord had, weende zij.
Daar zij zelf geen kinderen hadden, besloten ze een klein meisje te adopteren.
Volgens wat zij zeggen kan die jongen heel goed zingen.
Toen zij haar moeder zag, begon zij luid te schreeuwen.
Wat denkt zij over de resultaten van de conferentie?
De kruik gaat zolang te water, tot zij breekt.
Zij is te veel geneigd tot zelfstandigheid om onder iemands toezicht te werken.