Portuguese Catalan Dictionary

português - català, valencià

água in Catalan:

1. aigua aigua


Per què beu vostè aigua?
Bec aigua perquè tinc set.
Com tres quarts de la superfície terrestre consisteix en aigua.
És impossible acampar aquí on no hi ha aigua.
La meva mà és en aigua calenta.

Catalan word "água"(aigua) occurs in sets:

Català - Menjar i Restaurant