Polish Russian Dictionary

język polski - русский язык

biegać in Russian:

1. бегать бегать


Как быстро он умеет бегать!
Тони умеет быстро бегать.
Он умел бегать быстрей всех на свете.
Я люблю бегать.
Он ненавидит бегать.
Мой отец привык бегать трусцой ночью.
Малыш не может ходить, тем более бегать.
Может ли двухлетний мальчик бегать так быстро?

Russian word "biegać"(бегать) occurs in sets:

155 rosyjski - czasowniki ruchu powtarzającego się
500 najważniejszych czasowników po rosyjsku 175 - 200
57 rosyjskie słówka - czasowniki ze stałym akcentem
Rosyjski 5-6
rosyjski dowolny