Polish Norwegian Dictionary

język polski - Norsk

źle in Norwegian:

1. feil feil


en, flere feil

2. dårlig dårlig


Knut synes at han er en dårlig person.
dårlig vær
Forholdene er dårlige.
Det går dårlig.
dårlig - dårlig [dårlige] - dårlige

Norwegian word "źle"(dårlig) occurs in sets:

Moja pierwsza lekcja

3. syk


Jeg fikk vite at hun var syk.
Jeg er syk og jeg vil ikke gå ut i dag.
Jeg er syk.