Polish French Dictionary

język polski - Français

przeziębienie in French:

1. un rhume un rhume


J'ai attrapé un rhume.

French word "przeziębienie"(un rhume) occurs in sets:

Unité 5 - ciało i choroby
zdrowie i choroby
ciało i zdrowie
médecine (f.)

2. un refroidissement un refroidissementFrench word "przeziębienie"(un refroidissement) occurs in sets:

Francuski nie gryzie 8

3. le rhume le rhume


Il n'y a pas de médicaments contre le rhume.

French word "przeziębienie"(le rhume) occurs in sets:

kurs ottawa - les rythems de la vie, differents mo...
mots/ a la pharmacie

4. le refroidissement le refroidissementFrench word "przeziębienie"(le refroidissement) occurs in sets:

Słówka związane z wizytą u lekarza francusku
1.5. LES MAILAISES

5. le froid le froidFrench word "przeziębienie"(le froid) occurs in sets:

cialo człowieka zdrowie
aller au doctor