Latin Polish Dictionary

latine - język polski

iubeo iubere iussi iussum in Polish:

1. rozkazać rozkazać2. rozkazywać rozkazywać


Przestań mi rozkazywać!
Nie możesz mi wszystkiego rozkazywać. Nie pozwolę sobie na to.
W armii trzeba rozkazywać żołnierzom.