Georgian Polish Dictionary

ქართული - język polski

ველური in Polish:

1. przyrody przyrody


Człowiek jest bezsilny wobec przyrody.
Woda, lasy i surowce naturalne to ważne zasoby przyrody.
Dla człowieka groźniejszym wrogiem od dzikich zwierząt, należących do świata przyrody, jest drugi człowiek.
W świecie przyrody nie ma nagrody ni kary.
Turystyka bywa niebezpieczna dla dzikiej przyrody.

2. dziki dziki


Pamiętajcie, że karmienie dzikich zwierząt jest zabronione.
Widzieliśmy wiele dzikich zwierząt.
Lew jest dzikim zwierzęciem.
Pies był tak dziki, że nie mogli trzymać go w domu.
Niesamowity był widok tych dzikich koni.
Boję się dzikich zwierząt.
dziki atak
Nie wolno nigdy zapominać, że dzikie zwierzęta są niebezpieczne.)
To dzikie zwierzęta.
Byłem dorosłym człowiekiem, a rządziły mną wszystkie te nawyki i doszło do tego, że miałem w głowie poczucie pulsującego -- dzikiego lęku.