Italian Polish Dictionary

italiano - język polski

giusto in Polish:

1. sprawiedliwy sprawiedliwy


On jest bardzo cierpliwym, sprawiedliwym i tolerancyjnym człowiekiem.
Bóg jest sprawiedliwy.
Bardzo ważny jest sprawiedliwy i wyważony podział finansowania między regiony.
sprawiedliwy, słuszny, godziwy

Polish word "giusto"(sprawiedliwy) occurs in sets:

300 najważniejszych określeń po włosku 100 - 125
Personalita – lessico italiano; Charakter i osobow...
300 najważniejszych określeń po włosku
la partita di calcio
L'unita introduttiva

2. słusznie słusznie


I zupełnie słusznie.
Sądził, zresztą słusznie, że to najlepsze, co można zrobić.

Polish word "giusto"(słusznie) occurs in sets:

Nuovo Espresso 1 Unit 3 rozmówka: Un invito a cena...
Włoski Unita 3 tutti in piazza! część 4 komiks
Jarek sem. 1 lezione 03
Jarek sem. 1 lezione 03
Ewa sem. 1 lezione 03

3. prawo prawo


Naruszył prawo.
Prawo mówi, że wszyscy ludzie są równouprawnieni.
W tym stanie ustawodawca anulował przestarzałe prawo.
Prawo zobowiązuje wszystkich obywateli do płacenia podatków.
Tylko członkowie klubu mają prawo korzystać z tego pokoju.
Nauczyliśmy się, że Newton odkrył powszechne prawo ciążenia.
Wysiedliśmy na przystanku autobusowym i poszliśmy w prawo.
prawo uprawnia go do
wciąć prawo we własne ręce
Czy istnieje chociaż prawo do utrzymania?
Trzeba być niezwykle uroczym, by mieć prawo do bycia głupim.
Prawo jazdy można otrzymać od 18. roku życia.
Prawo zabrania nieletnim palić.
Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Rdzenni Amerykanie mają historycznie święte prawo do uznania, że traktowani byli przez państwo nieuczciwie.

Polish word "giusto"(prawo) occurs in sets:

podstawowe słowa cz. 2

4. właściwy właściwy


To właściwy moment na tą wyprawę.
Powinieneś zjeść właściwy posiłek
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
1. To właściwy kolor dla mojego typu urody. / 2. Słuchaj, nie sądzę aby to był właściwy moment... / 3. Tu jest właściwy mężczyzna dla mojej córki. / 4. Mama uważa, że to bardzo właściwe i praktyczne.
Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

5. poprawny poprawny


Twój test z matematyki jest w 100% poprawny.
Zrobiłeś to w poprawny sposób.

Polish word "giusto"(poprawny) occurs in sets:

Najpopularniejsze przymiotniki 💁🏼‍♀️
21.09 zaniedbane słówka cz 2