Indonesian Vietnamese Dictionary

Bahasa Indonesia - Tiếng Việt

menarik in Vietnamese:

1. hấp dẫn hấp dẫn


Dominique là một cô gái hấp dẫn.

2. thú vị thú vị


Bài viết của anh ấy trông rất thú vị.
Em tôi kể tôi nghe một câu chuyện thú vị.

3. rút tiền rút tiền4. thu hút thu hút


TÍnh cách của anh ấy thu hút mọi người.

5. kháng nghị