Indonesian Vietnamese Dictionary

Bahasa Indonesia - Tiếng Việt

luar biasa in Vietnamese:

1. kinh ngạc kinh ngạc


Tôi kinh ngạc bởi tình huống này.

2. bất thường bất thường3. đáng kinh ngạc4. phi thường


Cảnh nhìn từ phòng Paul thật phi thường.

5. tuyệt vời


Quang cảnh từ cửa sổ phòng chúng tôi thât tuyệt vời.
Cảnh tượng thật tuyệt vời.

6. nổi bật7. đáng chú ý