French Vietnamese Dictionary

Français - Tiếng Việt

haut in Vietnamese:

1. đầu đầu2. cao cao


Báo cáo công tác giám sát khảo sát xây dựng
Theo báo cáo điều tra mỗi năm 53 nghìn người Hoa Kỳ chết vì những hậu quả của hít thuốc thụ động.
Con cáo là động vật hoang dã.