French Turkish Dictionary

Français - Türkçe

vingt in Turkish:

1. yirmi


On, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi.
O, en fazla sadece yirmi dolar ödeyebilir.
Kedi yirmi günlüktür.
On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz.
Yirmi dört yaşındayım.