French Polish Dictionary

Français - język polski

suivre in Polish:

1. śledzić śledzić


Zatrudniła prywatnego detektywa, żeby śledzić męża.
Ten program komputerowy pomaga ci śledzić wszystkie twoje dane finansowe.
śledzić szczegóły
Po co śledzić kogoś, jeśli wiadomo, gdzie idzie.

Polish word "suivre"(śledzić) occurs in sets:

La loi et l'administration - Prawo i administracja
Le petit Nicolas et l'autres
cialo choroby zdrowie
Décrire physiquement
francais juin

2. podążać podążać


podążać za kimś
Jeśli chodzi o tę kwestię, powinniśmy podążać za przykładem Stanów Zjednoczonych.

Polish word "suivre"(podążać) occurs in sets:

500 najważniejszych czasowników po francusku 201 -...
Czasowniki francuskie
Taxi - Lecon 30
Korepetycje 1-15

3. podążać za podążać za


Prosze podążać za mną. Pomogę Panu.