French Polish Dictionary

Français - język polski

rapporter in Polish:

1. przynosić zyski


Oni muszą zrozumieć, że ich praca ma przynosić zyski.

Polish word "rapporter"(przynosić zyski) occurs in sets:

M. K fakultet słownictwo na 12.04

2. oddać


Chciałbym oddać do naprawy
Muszę oddać moje sprawozdanie do przyszłej środy.
Obiecuję ci oddać kasetę video w ciągu tygodnia.
Miłości nie można ukraść, nie można jej też nikomu oddać.
Musisz oddać mu tę książkę.
Prace domowe proszę koniecznie oddać do jutra.
Ann Nixon Cooper, podobnie jak miliony innych wyborców, stała w kolejce, by oddać głos w tych wyborach. Jedno ją wyróżnia: ma 106 lat.
Pewnie zapomni mi oddać książkę.
oddać głos na kogoś
Musi oddać profesorowi pracę doktorską do końca miesiąca.
Czy jesteś zdecydowany oddać swój los w jej ręce?
Każdy uczeń musi co tydzień oddać wypracowanie.
Powinniśmy do piątku oddać wypracowania
oddać rozprawkę
Trzeba mu oddać, że przy ograniczonych zasobach ludzkich i kapitałowych zrobił najwięcej jak mógł.

Polish word "rapporter"(oddać) occurs in sets:

fizjoterapia/ruch, gesty,itp/

3. przywieźć4. oddawać


Proszę oddawać arkusze odpowiedzi.

5. zdawać raportPolish word "rapporter"(zdawać raport) occurs in sets:

P. T słownictwo związane z dialogiem

6. odnieść


Mógł odnieść sukces.
Jeśli masz odnieść sukces, musisz ciężej pracować.

7. odnosić


Jeśli nie zaczniesz się odnosić do ludzi z odrobiną szacunku, to zaczną cię unikać jak zarazy.

Polish word "rapporter"(odnosić) occurs in sets:

Gestes et pistures

8. łapać


złapać pociąg
chcę złapać wszystkie pokemony
Kot potrafi złapać mysz.

9. przynieść


Czy mógłbyś przynieść mi książkę?
Możesz przynieść mi chusteczkę?
Proszę mi przynieść czysty talerz i zabrać brudny.
Przynieść czasopismo?
Wciąż nie mam zamówionego śniadania. Proszę je zaraz przynieść.
Co mam przynieść?
Zostawiłem klucze na stole. Możesz mi je przynieść?
Proszę mi przynieść gazetę.
bocian ma przynieść dziecko
Możemy przynieść to później.
chcę przynieść Twój płaszcz
Czy możesz przynieść mi szklankę wody z kuchni? Chce mi się naprawdę pić.
Proszę przynieść coś do jedzenia.
przynieść ręcznik
Pójdę przynieść ci kawy.

10. przynosić


przynosić lepsze rezultaty
krzewy kawowe nie przynoszą /rodzą więcej owoców; przynosić zyski

Polish word "rapporter"(przynosić) occurs in sets:

francuski kartkowka 2