Spanish Polish Dictionary

español - język polski

el científico in Polish:

1. naukowiec naukowiec


"naukowiec" w białym kitlu stoi na "scenie", tak by wszyscy go widzieli i robi "testy" różnych maszyn
Naukowiec próbował odkryć prawa natury.

Polish word "el científico"(naukowiec) occurs in sets:

1000 najważniejszych rzeczowników po hiszpańsku 45...
zawody \ praca polski i hiszpański
Nauki ścisłe - Las ciencias exactas
Szkoła i Edukacja - La Escuela y Educación
hiszpanski słówka caly rok