Spanish Polish Dictionary

español - język polski

abajo in Polish:

1. na dole na dole


Giovanni jest na dole.
Seidzimy na dole w salonie i oglądamy telewizję.
Możesz napić się kawy na dole.
Goście czekają już na nas na dole.

Polish word "abajo"(na dole) occurs in sets:

Dom i Wyposażenie - La Casa y El Mobiliario
Preposiciones de lugar + jak dojechać?
Kolokwium ze słówek 9.01 (j. pisany) cz. 1
czasowniki zdrowy styl życia hiszpański
Dom i meble

2. w dół w dół


Stamtąd droga prowadzi w dół do doliny.
w dół

Polish word "abajo"(w dół) occurs in sets:

Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spó...
hiszp unidad 3
H (randomes Españoles)

3. na dół na dół


Idziesz na dół?
Wyglądasz trochę na dół. Jaki jest problem?

Polish word "abajo"(na dół) occurs in sets:

Hiszpański IT
słówka unidad 2
Espanol en marcha

4. poniżej poniżej


Temperatura wynosi 10 stopni poniżej zera.
spójrz poniżej
Hades jest poniżej.
To jest na parterze, poniżej znajduje się piwnica
Zrobiłeś to zadanie poniżej moich oczekiwań.
Temperatura utrzymywała się poniżej zera przez trzy miesiące.
Wczoraj wieczorem temperatura utrzymywała się poniżej zera.
Wynik był poniżej naszych oczekiwań.
W wielu krajach osoby poniżej 18. roku życia uważane są za nieletnie i nie mogą głosować.
Jego praca jest poniżej standardów.
Omawiane poniżej dane zostały zebrane w następujący sposób.
Rezultaty wypadły poniżej jego oczekiwań.

Polish word "abajo"(poniżej) occurs in sets:

Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spó...
38 23.05.2018