Spanish English Dictionary

español - English

doce

in English:

1. twelve


[twɛlv] tłelw
dwanaście
twelve boxes
twelve boxes (12 * box)
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

Numbers and Numerals - Números y Numerales
numbers in Spanish - números en español
Los Numerales - Numbers